Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Kto je może prowadzić?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Kto je może prowadzić?

09:41 25-09-2012

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Zajęcia te mają charakter specjalistyczny. Mogą prowadzić je pedagodzy. Ale czy wszyscy?

Na jednym ze szkoleń dla pedagogów szkolnych spotkałem się z sytuacją trudną dla każdego prowadzącego zajęcia. Proszę pana! Byliśmy na szkoleniu i tam powiedziano nam, że… zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może prowadzić każdy nauczyciel – powiedziała jedna za uczestniczek spotkania. Takie sytuacje, choć sporadyczne, sprawiają, że edukator musi przekonać do „swojej” wersji słuchaczy. W takich sytuacjach warto zawsze zajrzeć zawsze do przepisów prawa.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) mówi wyraźnie, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne należy traktować jak zajęcia specjalistyczne, czyli prowadzić je może osoba mająca stosowne uprawnienia. Paragraf § 14. mówi wprost, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele przedmiotowi, zaś zajęcia specjalistyczne – specjaliści: logopedyczne- logopedzi, socjoterapeutyczne – socjoterapeuci, zaś zajęcia korekcyjno-kompensacyjne osoby z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej. Kwalifikacje takie można zdobyć w trakcie studiów, jeśli uczelnia zapewnia zdobycie danych umiejętności w programie studiów. Przykładowo: Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji terapia pedagogiczna prowadzonej w ramach kierunku pedagogika specjalna zgodnie z przedstawionym syllabusem zyskuje prawo do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dyrektor szkoły winien zawsze od osoby przyjmowanej na stanowisko pedagoga oczekiwać przedstawienia dyplomu wraz z suplementem, w którym wymienione są kursy, które absolwent ukończył. Reforma szkół wyższych zniosła obowiązek dostosowania się uczelni do ram opracowanych przez urzędników. Dziś to władze uczelni same nazywają kierunek i opracowują program, dlatego też to nie nazwa ukończonego kierunku, a właśnie suplement dyplomu ma tutaj decydujące znaczenie.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych można zdobyć także kończąc kurs kwalifikacyjny lub też studia podyplomowe.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może więc prowadzić jedynie specjalista mający odpowiednie kwalifikacje.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

  • W moim rozumieniu, ustawodawca dlatego zawarł trzy typy zajęć w jednym paragrafie, że są one bardzo tożsame: zależy od charakteru i zakresu zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie litografii czy innego wąskiego wycinka plastyki chyba raczej powinien prowadzić specjalista od tej dziedziny, a nie zwykły nauczyciel plastyki; zajęcia dyd-wyrówn z osobami z upośledzeniem może prowadzić zwykły nauczyciel... Dla mnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na poziomie liceum może prowadzić każdy nauczyciel przedmiotu, w którym dyslektyk ma kłopoty. Mam studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, ale za nic w świecie nie podejmę się prowadzić zajęć dla dyslektyków z tego, jak uczyć orientacji na mapie, zapamiętywać wzory chemiczne, czy trudne nazwy biologiczne... A od tego to rozporządzenie jest przesiąknięte ideą "bliżej ucznia", żeby mógł pomagać uczniowi, ten który jest potrzebny, a nie ten który ma papier...

    Dodane przez ewa, 19/11/2012 10:06pm (6 lata temu)

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x