powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Artykuły \ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Kto je może prowadzić?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Kto je może prowadzić?

09:41 25-09-2012

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Zajęcia te mają charakter specjalistyczny. Mogą prowadzić je pedagodzy. Ale czy wszyscy?

Na jednym ze szkoleń dla pedagogów szkolnych spotkałem się z sytuacją trudną dla każdego prowadzącego zajęcia. Proszę pana! Byliśmy na szkoleniu i tam powiedziano nam, że… zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może prowadzić każdy nauczyciel – powiedziała jedna za uczestniczek spotkania. Takie sytuacje, choć sporadyczne, sprawiają, że edukator musi przekonać do „swojej” wersji słuchaczy. W takich sytuacjach warto zawsze zajrzeć zawsze do przepisów prawa.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) mówi wyraźnie, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne należy traktować jak zajęcia specjalistyczne, czyli prowadzić je może osoba mająca stosowne uprawnienia. Paragraf § 14. mówi wprost, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele przedmiotowi, zaś zajęcia specjalistyczne – specjaliści: logopedyczne- logopedzi, socjoterapeutyczne – socjoterapeuci, zaś zajęcia korekcyjno-kompensacyjne osoby z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej. Kwalifikacje takie można zdobyć w trakcie studiów, jeśli uczelnia zapewnia zdobycie danych umiejętności w programie studiów. Przykładowo: Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji terapia pedagogiczna prowadzonej w ramach kierunku pedagogika specjalna zgodnie z przedstawionym syllabusem zyskuje prawo do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dyrektor szkoły winien zawsze od osoby przyjmowanej na stanowisko pedagoga oczekiwać przedstawienia dyplomu wraz z suplementem, w którym wymienione są kursy, które absolwent ukończył. Reforma szkół wyższych zniosła obowiązek dostosowania się uczelni do ram opracowanych przez urzędników. Dziś to władze uczelni same nazywają kierunek i opracowują program, dlatego też to nie nazwa ukończonego kierunku, a właśnie suplement dyplomu ma tutaj decydujące znaczenie.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych można zdobyć także kończąc kurs kwalifikacyjny lub też studia podyplomowe.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może więc prowadzić jedynie specjalista mający odpowiednie kwalifikacje.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebookuDodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

  • W moim rozumieniu, ustawodawca dlatego zawarł trzy typy zajęć w jednym paragrafie, że są one bardzo tożsame: zależy od charakteru i zakresu zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie litografii czy innego wąskiego wycinka plastyki chyba raczej powinien prowadzić specjalista od tej dziedziny, a nie zwykły nauczyciel plastyki; zajęcia dyd-wyrówn z osobami z upośledzeniem może prowadzić zwykły nauczyciel... Dla mnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na poziomie liceum może prowadzić każdy nauczyciel przedmiotu, w którym dyslektyk ma kłopoty. Mam studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, ale za nic w świecie nie podejmę się prowadzić zajęć dla dyslektyków z tego, jak uczyć orientacji na mapie, zapamiętywać wzory chemiczne, czy trudne nazwy biologiczne... A od tego to rozporządzenie jest przesiąknięte ideą "bliżej ucznia", żeby mógł pomagać uczniowi, ten który jest potrzebny, a nie ten który ma papier...

    Dodane przez ewa, 19/11/2012 10:06pm (2 lata temu)

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x