Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Co z tą etyką? O etyce zawodu nauczyciela

Co z tą etyką? O etyce zawodu nauczyciela

10:26 08-09-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Wychowanie , Rozwój osobisty

Tak wiele mówi się o etyce zawodu nauczyciela, ale czy jesteśmy świadomi, czego tak naprawdę to zagadnienie dotyczy? Czy istnieją jakieś ogólne kanony, których pedagodzy winni przestrzegać? O tym dzisiaj pisze Anna Kozimor-Cyganik

PRZECIĘTNY NAUCZYCIEL MÓWI.

DOBRY NAUCZYCIEL WYJAŚNIA.

ZNAKOMITY NAUCZYCIEL DAJE PRZYKŁAD.

WSPANIAŁY NAUCZYCIEL INSPIRUJE.

 

Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.

Etyka (z grec. ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

ETYKA – to system wartości i norm postępowania, obowiązujący w danej zbiorowości. Standardy etyczne decydują o ludzkich zachowaniach, wyznaczają kryteria, określające, co robić i jak postępować w stosunkach międzyludzkich, gdy podejmowane decyzje mają wpływ na dużą grupę ludzi. Stosunek do ucznia jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. Odpowiedzialność za dziecko - jego dobro, wychowanie i rozwój to norma stanowiąca rdzeń etyki zawodowej nauczyciela.

Etyka zawodowa przybiera często formę kodeksu etycznego danego zawodu, opisującego akceptowany społecznie ideał. Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi.

Kodeks etyki nauczycielskiej

W 1995 roku Polskie Towarzystwo Nauczycieli opracowało Kodeks etyki nauczycielskiej, który nie został upowszechniony w szkołach. Nie został on zaakceptowany, bo oparty jest na światopoglądzie katolickim, a kodeks etyczny nie powinien być odzwierciedleniem polityki czy wiary; powinna go cechować ponadczasowość i uniwersalność.

„Kanony” etyki 

 • Zasada prawdy - zakłada, że prawda wyraża się we wszystkim, co nauczyciel mówi i czyni, a także w jego własnej postawie życiowej, 
 • Zasada dobra dziecka - podstawą działania nauczyciela jest bezpieczeństwo, interes, korzyści i wszechstronny rozwój dziecka. 
 • Zasada przykładu - wartości i umiejętności trzeba samemu posiadać, by móc je przekazać.
 • Zasada projekcji pedagogicznej - polegająca na rozumieniu jak się zachować i jak mówić do dziecka ‘zniżyć się do jego poziomu’, 
 • Zasada więzi emocjonalnej - utrzymanie bezpośredniego, serdecznego kontaktu, 
 • Zasada poszanowania osobowości dziecka - oparta na szacunku dostrzegania jego odrębności i niepowtarzalności – każdy jest inny, każdy wyjątkowy, 
 • Zasada profesjonalizmu - w wychowaniu, nauczaniu i opiece; wymaga kompetencji, dojrzałości i fachowości.

Etyczny nauczyciel dobrze komunikuje się z uczniami, a do najbardziej pożądanych form zachowań nauczycielskich należą: pochwały wyrażane w różny sposóbwerbalne i niewerbalne reagowanie na wypowiedzi ucznia wyznaczanie jasnych reguł postępowania i ich przestrzeganie bycie sprawiedliwym w stosunku do wszystkich uczniów Cechy pozytywne nauczyciela wyłonione w ogólnopolskiej ankiecie otwartość, umiejętność kontaktu z młodzieżą poszanowanie godności życzliwość tolerancja poczucie humoru wiedza i umiejętność jej przekazywania konsekwencja w postępowaniu.

Cechy negatywne nauczyciela wyłonione w ogólnopolskiej ankiecie:

brak wiedzy, niekompetencja niesprawiedliwość i brak obiektywizmu brak zrozumienia i czasu dla uczniów konfliktowość i złośliwość brak konsekwencji w postępowaniu nietolerancja brak kultury osobistej.

10 mądrości nauczycielskich wg J. Pielachowskiego /Nauczyciel i jego warsztat pracy, Poznań 1996/

 1. Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie. 
 2. Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem. 
 3. W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się; jestem sędzią, a nie stroną. 
 4. Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie. 
 5. Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.
 6.  Lekcja jest dla uczniów – nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich uczniów.
 7. Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
 8. Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań 
 9. Wymagania nie wykluczają życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji 
 10. Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepsza stronę mojej osobowości - będą mi wdzięczni przez całe życie

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x