Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Czy można odwołać Społecznego Inspektora Pracy w szkole przed upływem kadencji? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Czy można odwołać Społecznego Inspektora Pracy w szkole przed upływem kadencji? Jakie są jego prawa i obowiązki?

10:10 12-10-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Zarządzanie Oświatą

7 października ukazała się artykuł Jacka Jagiełły dotyczący organizacji służb BHP w szkole. Dzisiaj kontynuujemy ten temat i opisujemy zasady odwoływania SIP oraz jego prawa i obowiązki

Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata. Społeczny inspektor pracy może przestać pełnić tę funkcję przed upływem kadencji w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. Możliwe jest także odwołanie go z tej funkcji, na wniosek zakładowych organizacji związkowych lub co najmniej jednej piątej pracowników, jednakże tylko wtedy, gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (art. 7 ustawy o SIP).

Jeżeli w szkole został powołany SIP, to pierwszym obowiązkiem szkoły jest założenie  zakładowej księgi zaleceń i uwag, która, po założeniu, przechowywana jest u dyrektora szkoły lub w miejscu ustalonym i podanym do wiadomości inspektora. Księga powinna być udostępniana na każde życzenie SIP. Księga zaleceń i uwag udostępniana jest również  do wglądu:

 • zakładowym organizacjom związkowym,
 • organom samorządu załogi,
 • organom Państwowej Inspekcji Pracy
 • innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Służbie BHP – art. 184 i art. 23711 Kodeksu pracy)

(art. 12 ustawy o SIP).

 

Jakie są prawa i obowiązki SIP?

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

 • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;
 • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;
 • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych (art. 4 ustawy o SIP).

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x