Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Dla kogo organizuje się tzw. zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Dla kogo organizuje się tzw. zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

11:07 19-05-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Do naszej Redakcji wpłynęło pytanie dotyczące organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dla kogo się ją organizuje? Na jakiej podstawie? O tym pisze dzisiaj Anna Kozimor-Cyganik

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla kogo się ją organizuje?

 

Uczniowie, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji  i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Na jakiej podstawie organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

 

Na podstawie opinii publicznej poradni, z której to opinii wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, określającą w szczególności:

  • trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
  • wpływ przebiegu choroby - o ile uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką         ze względu na stan zdrowia- na funkcjonowanie ucznia w szkole  oraz ograniczenia        w zakresie jego udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym.
  • przed wydaniem opinii obowiązkiem poradni jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania ucznia      z uwzględnieniem efektów udzielanej mu dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Analiza ta dokonywana jest we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia (lub uczniem, o ile jest pełnoletni).

 

Opinia uzyskana z poradni powinna zawierać w szczególności:

  • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie        z oddziałem szkolnym;
  • okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
  • działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

Liczba uczestników:  1

Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut

 

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala go – z uwzględnieniem opinii poradni – dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

 

Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy realizacji programu  nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  i do jego możliwości psychofizycznych.  Szczególnie należy uwzględnić potrzeby ucznia wynikające z jego stanu zdrowia.

 

Ważne! Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe,

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x