Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Istota ewaluacji wewnętrznej – wymagania wobec szkół i placówek

Istota ewaluacji wewnętrznej – wymagania wobec szkół i placówek

09:29 22-02-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Dlaczego ewaluacja wewnętrzna powinna być stałym elementem praktyki szkolnej? Jakie wymagania stawia się wobec współczesnych szkół i placówek? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego artykułu. Za tydzień przedstawimy szczegółowe etapy przeprowadzania autoewaluacji

Ewaluacja wewnętrzna, zwana również autoewaluacją, stanowi jeden z najważniejszych filarów systemu nadzoru pedagogicznego polskich szkół i placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego. Celem nadrzędnym tego systemu jest wsparcie szkół w rozwoju i podnoszenie jakości edukacji. Do jego osiągnięcia niezbędna jest autorefleksja i analiza własnych działań, dokonywana przez nauczycieli i dyrektorów szkół. W tym właśnie ma pomóc autoewaluacja, która, odpowiednio przeprowadzona, daje odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: w którym miejscu aktualnie znajduje się szkoła i w jakim kierunku powinna zmierzać, by móc się dale rozwijać? Warto zaznaczyć, że zarówno dyrektor jak i nauczyciele mają w tym zakresie szeroką autonomię - to oni decydują o tym, kiedy i w jakim zakresie  będą przeprowadzać ewaluację wewnętrzną. Oczywiście, analizując swoją pracę, nauczyciele i dyrektorzy mogą się również inspirować wymaganiami zdefiniowanymi przez ministerstwo, zastanawiając się, w jakim stopniu to, co się robi w ich placówce, wpisuje się w te wymagania. Zawierają one bowiem bezpośrednie odniesienia do wartości edukacyjnych szkoły, takich jak uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów, ich chęć do uczestniczenia w zajęciach, kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych, motywowanie czy wreszcie – osiąganie przez uczniów dobrych wyników. 

Warto uczynić ewaluację wewnętrzną elementem codziennej praktyki szkolnej choćby po to, by systematycznie dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje co do działalności placówki i organizacji pracy.

Dla sensownego przeprowadzenie autoewaluacji kluczowe jest dokładne określenie jej przedmiotu. Może nim być działalność całej placówki lub jakiś wybrany obszar, np.: współpraca szkoły z rodzicami, prowadzenie zajęć, materiały dydaktyczne, zarządzenie szkołą. Z tego względu wyróżniamy dwa rodzaje autoewaluacji: całościową oraz problemową. Podstawową inspiracją dla rady pedagogicznej o podjęciu działań ewaluacyjnych powinny być wyrażane przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców potrzeby zmian w szkole. 

Współczesny model nadzoru wynika z przekonania, że oto szkoła XXI wieku może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Z tego powodu podjęto decyzję, że państwo sformułuje wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te wyznaczają obszary uznane za kluczowe w przestrzeni edukacyjnej,  nie obejmują jednak wszystkich możliwych zagadnień związanych z różnymi obowiązkami szkół wobec uczniów i rodziców. Wskazują natomiast strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami:

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  3. Uczniowie są aktywni.
  4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
  5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki[1]
  7. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
  8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty[2], egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie[3], egzaminu zawodowego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

 

 


[1] Nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół i placówek dla dorosłych

[2] Do dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczy również przeprowadzonego w latach wcześniejszych egzaminu gimnazjalnego.

[3] Dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego do dnia 31 października 2027 r.

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x