Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jak prawidłowo realizować zajęcia wspomagające uczniów w nowym roku szkolnym?

Jak prawidłowo realizować zajęcia wspomagające uczniów w nowym roku szkolnym?

09:15 25-08-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

W maju bieżącego roku MEiN, odpowiadając na potrzeby szkół i uczniów, związane z negatywnymi skutkami długiego okresu zdalnego nauczania i izolacji społecznej, umożliwiło szkołom organizację i finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Na czym te zajęcia polegają i jak je wdrożyć? O tym pisze dzisiaj nasz ekspert – Jacek Jagiełło.

W maju bieżącego roku MEiN, odpowiadając na potrzeby szkół i uczniów, związane z negatywnymi skutkami długiego okresu zdalnego nauczania i izolacji społecznej, umożliwiło szkołom organizację i finansowanie zajęć wspomagających uczniów. Sposób organizacji i realizacji tych zajęć określono w rozporządzeniu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego zapisy odnoszące się do tego zagadnienia zmieniono 20 lipca 2021r. (Dz.U. 2021 poz.1343).

Analizując powyższe rozporządzenie nasuwają się następujące pytania:

  • Jaki ostatecznie ma być wymiar godzinowy tych zajęć w nadchodzącym roku szkolnym?
  • Jakie zajęcia możemy realizować w ramach zajęć wspomagających?
  • Czy zajęcia te musimy uruchomić już we wrześniu?
  • Czy wszystkie grupy muszą mieć jednakową liczbę godzin tych zajęć?

Odpowiadając na powyższe pytania, należy stwierdzić, że zmienione rozporządzenie określa liczbę godzin zajęć wspierających: §10j ust 4 -„każda szkoła może mieć do dyspozycji na realizację zajęć wspomagających pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych SIO według stanu na 31 marca 2021 r.) i 15 godzin zajęć wspomagających (15 godzin przypadający na oddział stanowi wskaźnik przeliczeniowy).

Przykładowo, w szkole, która na dzień 31 marca 2021r. posiadała 12 oddziałów, liczba godzin wspomagających wyniesie: 12 oddziałów x 15 godz.=180 godzin (45 min.) do rozdysponowania na wszystkie oddziały szkolne.

Pamiętajmy, że zajęcia te są dobrowolne a ich rodzaj wynika z diagnozy potrzeb środowiska szkolnego w zakresie wsparcia uczniów w celu niwelowania skutków okresu zawieszenia funkcjonowania stacjonarnego szkół.

W ramach działań wspomagających mogą być organizowane wyłącznie dodatkowe zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego z przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

Zajęcia wspomagające, które będą realizowane w roku szkolnym 2021/2022 powinny być zaplanowane do realizacji w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Informacja o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie powinna być złożona do organu prowadzącego szkołę w terminie do 30 lipca 2021 r. (§ 10j ust. 2 ww. rozporządzenia MEiN z 28 maja 2021 r.).

Informacja ta powinna zawierać:

  • liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.,
  • listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły i informacje zawarte w deklaracjach złożonych przez rodziców lub uczniów pełnoletnich o uczestnictwie ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Ostatecznie o realizacji tych zajęć, w tym o przedmiotach ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną oraz liczbie godzin zajęć wspomagających w poszczególnych oddziałach, decyduje dyrektor, uwzględniając potrzeby uczniów i możliwości organizacyjne szkoły (§ 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie musi być jednakowa dla każdego oddziału, ale nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych przekazanych przez szkołę do systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. (10g ust. 9 ww. rozporządzenia).

 

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x