Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Klasyfikacja śródroczna w dobie koronawirusa

Klasyfikacja śródroczna w dobie koronawirusa

13:10 13-01-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Za moment uczniowie otrzymają oceny śródroczne w systemie nauki online. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by ocenić dzieci młodzież zgodnie z przepisami? Wątpliwości wyjaśnia Jacek Jagiełło.

Dyrektor szkoły odpowiada za sprawne i bezbłędne przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej. Do jego zadań, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, należy dbanie o przestrzeganie przez nauczycieli zasad klasyfikowania uczniów i zapobieganie konfliktom zaburzającym współdziałanie nauczycieli w realizowaniu tych zadań.

Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Koniecznie należy przy tym zwrócić uwagę na zapisy odnoszące się do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii oraz z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2087)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 2111)

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania niezgodnie z przepisami nie wywołuje skutku w postaci wniesienia zastrzeżeń przez rodziców i ustalania ocen przez powołaną przez dyrektora komisję, ale w razie kontroli wizytator kuratorium oświaty wyda zalecenie zobowiązujące dyrektora do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Podstawowym warunkiem prawidłowo wystawionej oceny klasyfikacyjnej jest:

  • • nienaruszenie niezbywalnego prawa nauczyciela do ustalenia ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć oraz prawo wychowawcy klasy do ustalenia ocen klasyfikacyjnych zachowania – oznacza to, że w czasie ustalania ocen i na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dyrektor powinien przeciwdziałać wszelkim naciskom wywieranym na nauczycieli, nikt nie może ingerować w podejmowaną przez nauczyciela decyzję i zmienić ustalanej przez niego oceny;
  • • zasięganie opinii osób upoważnionych do wyrażenia swojego stanowiska w sprawie ustalanej oceny klasyfikacyjnej.

 

Aby stwierdzić, czy klasyfikacja przebiegała zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powinien:

  • • ustalić, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen,
  • • sprawdzić, czy nauczyciele wywiązali się z obowiązków związanych z klasyfikowaniem uczniów.

Co z oceną niedostateczną na semestr?

W obecnym stanie prawnym nie ma bezpośredniego obowiązku uzasadniania ustalonej przez nauczyciela niedostatecznej śródrocznej i rocznej ceny klasyfikacyjnej, chyba że statut szkoły nakłada taki obowiązek (art. 44e ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty).

Art. 44e ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. Przepis nie zawęża ewentualnego uzasadnienia do oceny niedostatecznej. Istotne jest więc, jakie regulacje w tym zakresie zawiera statut szkoły.

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x