Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ (Nie)wielki powrót do szkół

(Nie)wielki powrót do szkół

14:40 19-01-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Zarządzanie Oświatą

Już dzisiaj najmłodsze dzieci wracają do szkoły, do nauki w trybie stacjonarnym po niemal miesięcznej przerwie. Jak powinna zostać zorganizowana praca w placówkach oświatowych? Co z maturzystami i ósmoklasistami? O tym wszystkim przeczytacie tutaj.

Już dzisiaj uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Od dzisiaj także można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal pozostają w trybie pracy zdalnej. Poniżej prezentujemy szczegółowe rozwiązania przyjęte przez MEiN.

 

Edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej jest realizowana stacjonarnie. Ministerstwo Edukacji i Nauki (przypominamy o zmianie nazwy resortu) w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało szczegółowe wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, w jakim ma odbywać się nauka najmłodszych dzieci.

 

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Do szkoły wrócili dzisiaj również uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

Ze względu na specyfikę działania, ograniczenie funkcjonowania, tak jak do tej pory, nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od dzisiaj w trybie stacjonarnym funkcjonują szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Prowadzą one zajęcia na takich samych zasadach jak przed feriami, tzn. realizują kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

Nauka dzieci niepełnosprawnych – zdalnie czy stacjonarnie?

Dyrektorzy szkół mają obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych) dla tych uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

 

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci klas I-III na terenie szkoły.

 

Konsultacje dla tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów

Dyrektorzy szkół mogą organizować dla uczniów klas ósmych oraz uczniów klas maturalnych przedmiotowe konsultacje indywidualne lub zajęcia w małych grupach, przy zachowaniu dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

 

Zmiany zostały zaplanowane do 31.01.2021. MEiN zapowiada kolejne działania i ewentualne zmiany od 1.02.2021.

 

Opracowano na podstawie komunikatu MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x