Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Niezbędnik Dyrektora

Niezbędnik Dyrektora

09:36 23-06-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Jak i kiedy przygotować ocenę dorobku zawodowego nauczycieli? Jak prawidłowo przeprowadzić proces rekrutacji do szkół? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z dzisiejszej publikacji.

28 czerwca 2021 r.

Przygotowanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli awansujących.

Jeżeli nauczyciel złożył sprawozdanie do dnia 7 czerwca to do 28 czerwca dyrektor powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego. Na przygotowanie oceny dyrektor ma 21 dni od momentu złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku wcześniejszego terminu złożenia sprawozdania procedurę oceny dorobku należy ustalić odpowiednio wcześniej - tj. z zachowaniem 21-dniowego terminu.

Pamiętajmy, że dyrektor nie może ustalić oceny dorobku zawodowego bez przedłożonego przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Proces rekrutacji do szkół

Zasady rekrutacji do szkół publicznych określają przepisy Rozdziału 6 Prawa oświatowego. W szczególności, przepisy te wskazują procedury, kryteria oraz organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Uwaga! Dyrektor musi pamiętać o ochronie danych osobowych w trakcie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 - określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

 

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych - określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) - art. 154.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w postępowaniu uzupełniającym

Termin ogłasza organ prowadzący w harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej jest:

  • podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, zawierającej:
  • zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  • informację o przyjętych i nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
  • informację o liczbie wolnych miejsc (jeżeli są)
  • adnotację o dniu podania do publicznej wiadomości
  • podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 Podanie list do publicznej wiadomości polega na umieszczeniu ich w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

Uwaga!

 

 Niezakwalifikowanie kandydata może wynikać z przyczyn formalnych, tj. np. kiedy złożony wniosek będzie niekompletny z powodu niedołączenia wszystkich wymaganych dokumentach.

 Kandydatem niezakwalifikowanym nie jest dziecko, które spełniło wymagania formalne, lecz uzyskało zbyt małą liczbę punktów – w takim przypadku mówi się o kandydacie nieprzyjętym.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – art. 158 ust. 1, ust. 3-5 w zw. z art. 161 ust. 3.

 

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x