Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Ocenianie w szkole – na czym polega?

Ocenianie w szkole – na czym polega?

13:42 17-05-2022

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Prawo oświatowe

Dzisiaj przypominamy najważniejsze założenia system oceniania w szkołach. Zbliża się koniec roku szkolnego, lada moment pojawią się w dzienniku oceny końcowe. O czym warto wiedzieć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego  2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, ocena jest to ustosunkowanie się nauczyciela do osiągnięć ucznia.

 

Przedmiotem oceny powinny być:

 • wiadomości,
 • umiejętności i nawyki,
 • poprawność logicznego myślenia,
 • wkład w pracę,
 • systematyczność zaangażowania.

Funkcje oceniania:

 

 1. 1.     Funkcja diagnostyczna – określenie poziomu uczniów w celu przygotowania określonego programu i zastosowania odpowiednich metod pracy, ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do programu i wymagań egzaminacyjnych, a także określenie poziomu, aktualnego stanu w celu usunięcia zaistniałych trudności.
 2. 2.     Profilaktyczna – eliminowanie czynników negatywnie wpływających na efekty i rezultaty procesu uczenia się, ujawnienie niepowodzeń szkolnych i zapobieganie tym niepowodzeniom
 3. 3.     Prognostyczna – przewidywanie dalszych osiągnięć uczniów;
 4. 4.     Informacyjna – informuje o poziomie opanowania treści kształcenia;
 5. 5.     Dydaktyczna – porządkowanie posiadanej wiedzy przez ucznia, korygowanie błędnych informacji, uzupełnianie braków i luk w systemie;
 6. 6.     Korekcyjna -  wnioski z analizy i interpretacji  osiągniętych wyników są podstawą określenia potrzeb co do metod, form pracy na lekcji i środków kształcenia;
 7. 7.     Poznawcza – analiza i interpretacja danych, systematyczne, jasne i precyzyjne gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia
 8. 8.     Kształcąca i wychowawcza – aktywizowanie uczniów, rozwijanie umiejętności uczenia się, samokontroli i samooceny, kształtowanie postaw i zachowań.

Cele oceniania

 

Należy  pamiętać, że do najważniejszych celów nowoczesnego oceniania należy:

- diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia;

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie;

- obserwowanie rozwoju ucznia;

- rozbudzanie motywacji uczenia się;

- uczenie systematyczności ;

- wdrażanie do samooceny i samodoskonalenia;

- sprawdzanie wiadomości i umiejętności;

- gromadzenie informacji do oceny końcowej;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

 

Warto pamiętać, że najistotniejszym aspektem oceniania  i całej dydaktyki jest proces komunikowania się ucznia i nauczyciela na co uwagę zwraca Klemens Stróżyński, według którego, ten akt komunikacji opiera się na czterech pytaniach stanowiących  filary oceniania:

 

CO – co to jest ocena ? wynik kształcenia, wynik uczenia się ( ocena = stopień szkolny + obowiązkowy komentarz ),

 

PO CO ona jest? Powinna służyć rozwojowi ucznia, dobrze informować o poziomie i rodzaju osiągnięć, motywować i ukierunkowywać .

 

KOMU  jest potrzebna , do kogo jest adresowana? Przede wszystkim do ucznia, bo on jest najważniejszym podmiotem ale też do nauczyciela , który na jej podstawie modyfikuje swoje metody pracy.

 

JAK  komunikować ocenę uczniowi? Od sposobu komunikowania zależy , czy ocena spełnia swoje funkcje pedagogiczne. Ocena powinna być zakomunikowana skutecznie w sposób trafny i użyteczny – by uczeń mógł wykorzystać informacje w niej zawarte do dalszego uczenia się.

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x