Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Organizujemy wycieczkę szkolną

Organizujemy wycieczkę szkolną

10:39 20-01-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Prawo oświatowe

Każda szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Poza obiektami należącymi do szkoły uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez nią zajęciach. Jak właściwie zaplanować i zorganizować wycieczkę szkolną? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Każda szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Poza obiektami należącymi do szkoły uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez nią zajęciach.

 

Rodzaje wycieczek:

 • wycieczki przedmiotowe, są inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, są to wyjścia, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
 • wszystkie inne wyjścia typu: imprezy turystyki kwalifikowanej, obozy wędrowne, biwaki, rajdy, złazy, rejsy, spływy itp. wymagają od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

Warunki konieczne do zorganizowania wycieczki przez szkołę:

 • wyznaczenie kierownika wycieczki przez dyrektora szkoły,
 • przygotowanie wycieczki pod względem programowym i organizacyjnym,
 • zatwierdzenie przez dyrektora szkoły karty wycieczki, zawierającej program, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz dane opiekunów,

Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

Kierownik wycieczki odpowiedzialny jest za całą organizację, przebieg i realizację programu, rozliczenie finansowe, dokumentację imprezy oraz za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, dobrą, bezkonfliktową atmosferę, a także powierzone mienie (wyposażenie i ekwipunek).

Dla grupy liczącej do 40 uczestników włącznie powołuje się jednego kierownika, zaś powyżej 40 uczestników dodatkowo zastępcę kierownika.

Kierownik wycieczki

Do obowiązków Kierownika (i jego zastępcy – w zakresie wyznaczonym przez kierownika) należy:

 • znajomość przepisów w zakresie organizacji i przeprowadzania imprez turystycznych;
 • podanie uczestnikom terminu, miejsca wyjazdu i powrotu;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków do pełnej, bezpiecznej realizacji programu imprezy;
 • opracowanie i przedstawienie programu i szczegółowego harmonogramu;
 • opracowanie regulaminu imprezy i zapoznanie z nim uczestników;
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i zapewnieniem warunków do ich przestrzegania;
 • zapoznanie uczestników ze szczegółowymi regulaminami związanymi z pobytem w różnych miejscach, przejazdami, miejscami zakwaterowania;
 • organizacja transportu, wyżywienia i noclegów;
 • wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej na czas trwania imprezy;
 • określenie i przydzielenie zadań Opiekunom w zakresie realizacji programu i zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom;
 • określenie i podział zadań wśród uczestników;
 • nadzorowanie planu finansowego (określenie kosztów: ogólnego, jednostkowego, organizacyjnych i programowych imprezy);
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację imprezy (regulowanie zobowiązań) i sporządzanie rozliczenia finansowego po jej zakończeniu na podstawie zgromadzonych dowodów finansowych;
 • prowadzenie dokumentacji imprezy i sporządzenie sprawozdania ustnego lub pisemnego z jej przebiegu organizatorowi;
 • poinformowanie szkolnego Inspektora BHP i dyrekcji o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy szkolnej może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, przy czym musi on posiadać ukończony kursu kierowników wycieczek szkolnych.

 

Dyrektor nie może wskazać jako kierownika wycieczki osoby, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki, bo narazi się na zarzut działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami i braku dbałości o bezpieczeństwo uczniów.

Organizując różne formy pracy z uczniami poza obiektami należącymi do szkoły, należy odróżnić te, które są związane z organizowaniem krajoznawstwa i turystyki od zajęć prowadzonych poza jej terenem, czyli tzw. wyjść szkolnych. Nie trzeba organizować wycieczki, by przejść z uczniami do innej placówki i uczestniczyć w zorganizowanej dla dzieci imprezie czy wziąć udział w zajęciach przy ognisku. W takiej sytuacji jest to traktowane jako wyjście szkolne i wymaga jedynie wpisu w tzw. Rejestrze Wyjść Szkolnych.

 

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x