Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Podanie o przyjęcie do szkoły uchodźcy z Ukrainy – wzór w 3 językach

Podanie o przyjęcie do szkoły uchodźcy z Ukrainy – wzór w 3 językach

15:15 29-11-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Rodzice

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Ponieważ do Redakcji wpłynęła prośba o udostępnienie formularza o przyjęcie do szkoły uchodźcy z Ukrainy, specjalnie dla Was i tylko u nas znajdziecie przygotowany w trzech językach wzór dokumentu o przyjęcie cudzoziemca do szkoły. Zapraszamy do korzystania.

 

(pieczątka szkoły)

(school stamp /штамп школи)

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ….

 

(application for admission to the primary school number…./

заява для прийняття до початкової школи номер....)

 

  1. I.           Proszę o przyjęcie (Please, accept /прийміть будь-ласка)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko ucznia

(name and surname of pupil / ім'я та прізвище учня)

 

 

do klasy …………………………………………..     w roku szkolnym 20….. /20…..

(to a class /до класу)                                          (in school year /в шкільному році)

 

 

 

  1. II.         Dane osobowe kandydata do szkoły

(Personal data of the candidate for the school / Особисті дані кандидата в школу):

 

 

Imiona i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………….

(pupil’s name and surname /ім'я та прізвище учня)

Data i miejsce urodzenia ucznia .……………………………………………………………………

(pupil’s date and place of birth /дата і місце народження учня)

Adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………………………………

(pupil’s residence address/ адрес проживання учня)

 

Imię i nazwisko matki ucznia ………………………………………………………………………….

(mother’s name and surname /ім'я та прізвище мами)

Nr telefonu / e-mail matki ucznia ………………………………………………………………….

(mother’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса мами)

 

Imię i nazwisko ojca ucznia ………………………………………………………………………………..

(father’s name and surname /ім'я та прізвище батька)

Nr telefonu /e-mail ojca ……………………………………………………………………………………….

(father’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса батька)

Nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia  ……………….………………………………………………………………………………………………………………

(PESEL number / passport / other document confirming the student's identity /

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня)

 

 

 

 

 

 

                                                 ……………………………………………………….

                                            Podpisy rodziców / prawnych opiekunów

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів)

 

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 4 we Wrocławiu,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

 możliwy jest pod adresem email tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x