Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Podstawowe obowiązki prawne nauczycieli

Podstawowe obowiązki prawne nauczycieli

12:54 28-02-2023

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Dzisiaj krótka „ściąga” z najważniejszych obowiązków prawnych nauczycieli. O tych paragrafach należy bezwzględnie pamiętać i ich przestrzegać.

Najważniejsze obowiązki prawne nauczycieli wynikają z poniższych zapisów i warto się z nimi wnikliwie zapoznać:
Art. 6
Karty Nauczyciela
Nauczyciel obowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
art. 42 ust. 1 i 2
Karty Nauczyciela
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (pensum) 
lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 (zniżki godzin); 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 
Art. 5 
Prawo oświatowe
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 
i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Należy mieć na uwadze, że nauczyciel w ramach stosunku pracy pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. To oznacza w praktyce, że dyrektor może przydzielać nauczycielowi czynności w ramach zakresu jego obowiązków wynikających ze statutu szkoły, jak również obowiązującego go czasu pracy. Dyrektor szkoły nie może jednak zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi lub takich, które naruszają prawa i dobro dziecka oraz stanowią zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Najważniejsze obowiązki prawne nauczycieli wynikają z poniższych zapisów i warto się z nimi wnikliwie zapoznać:

Art. 6

Karty Nauczyciela

Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

art. 42 ust. 1 i 2

Karty Nauczyciela

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (pensum) 

lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 (zniżki godzin); 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

Art. 5 

Prawo oświatowe

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Należy mieć na uwadze, że nauczyciel w ramach stosunku pracy pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. To oznacza w praktyce, że dyrektor może przydzielać nauczycielowi czynności w ramach zakresu jego obowiązków wynikających ze statutu szkoły, jak również obowiązującego go czasu pracy. Dyrektor szkoły nie może jednak zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi lub takich, które naruszają prawa i dobro dziecka oraz stanowią zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

 

Praca dla nauczyciela

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x