Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Praktyki wspomagane w Szkołach Specjalnych Przysposabiających do Pracy

Praktyki wspomagane w Szkołach Specjalnych Przysposabiających do Pracy

08:34 26-02-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Komunikacja

Edukacja otwarta ma szczytne założenia dania szansy wszystkim uczniom w zdobyciu odpowiedniego przygotowania do opanowania umiejętności zawodowych i radzenia sobie na otwartym i chronionym rynku pracy. Istotnym składnikiem właściwie funkcjonującego systemu kształcenia zawodowego i przejścia na rynek pracy jest doradztwo zawodowe, które ma na celu rozpoznanie przez każdego ucznia zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Od ponad czterech lat trwają przygotowania do wdrożenia i upowszechnienia  modelu edukacji włączającej. W projekcie sporo miejsca poświęcono zagadnieniu zawodowej samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach projektu opracowano podręcznik instruktażowy dla nauczycieli pod nazwą: „Model wdrożenia praktyk wspomaganych”, w którym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i realizacji praktyk wspomaganych, zasadami nawiązywania współpracy z pracodawcami czy rolą doradcy zawodowego jako trenera pracy.

       Edukacja otwarta ma szczytne założenia dania szansy wszystkim uczniom w zdobyciu odpowiedniego przygotowania do opanowania umiejętności zawodowych i radzenia sobie na otwartym i chronionym rynku pracy. Istotnym składnikiem właściwie funkcjonującego systemu kształcenia zawodowego i przejścia na rynek pracy jest doradztwo zawodowe, które ma na celu rozpoznanie przez każdego ucznia zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Ich określenie będzie możliwe po  opracowaniu  w klasie VII szkoły podstawowej indywidualnego profilu zainteresowań zawodowych (IPZZ).  Na bazie IPZZ w klasie VIII opracowywany będzie indywidualny profil edukacyjno-zawodowy (IPE-Z), który w zależności od potrzeb, zostanie uzupełniany o ocenę lekarza medycyny pracy.

Główne cele edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w Szkołach Specjalnych Przysposabiających do Pracy to:

- poznanie rzeczywistych warunków funkcjonowania na  rynku pracy,

- umożliwienie im nabywania umiejętności praktycznych,

- podjęcie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

 

      W dziale „Warunki i sposób realizacji” nowej podstawy programowej widnieje zapis: „W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniowi wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą. Zadaniem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera jest:

- wsparcie osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy,

-  opanowaniu i wykonywaniu tejże pracy,

-  utrzymaniu się w pracy.

 

W realizacji swoich zadań doradca zawodowy/trener pracy najczęściej łączy funkcje: nauczyciela zawodu, terapeuty i osoby wspierającej. Najważniejszą cechą, jaką powinien posiadać trener pracy, jest odpowiednie nastawienie, wiara w to, że każda osoba może się rozwijać i ma szansę zdobyć zatrudnienie.

Pracę szkolnych doradców zawodowych będą wspierać powołani na poziomie województwa regionalni koordynatorzy do spraw doradztwa zawodowego. Koordynatorzy, współpracując z Centrum Koordynacyjnym, będą współtworzyć regionalne strategie rozwoju województw w zakresie wspierania branż/zawodów w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia oraz ewaluacji polityki prozatrudnieniowej i zatrudnieniowej.

 

Praktyki wspomagane realizowane będą w następującym schemacie:

 

KLASA I

praktyki wspomagane grupowe

Grupa: 2–4 osoby

Częstotliwość: 1–2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 4 różne stanowiska praktyk

Czas: 4–8 tygodni na jednym stanowisku praktyk.

 

KLASA II

praktyki wspomagane grupowe

Grupa: 2–4 osoby

Częstotliwość: 1–2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 2 różne stanowiska praktyk

Czas: średnio 4 miesiące na jednym stanowisku praktyk.

 

KLASA III

praktyki wspomagane indywidualne

lub grupowe dla maksymalnie 2 osób w grupie

Częstotliwość: 2 razy w tygodniu po 2–4 godziny bezpośredniej realizacji praktyk

Realizacja: 1 stanowisko praktyk

Czas: przez cały rok szkolny

 

  Do świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dołącza się suplement zawierający informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy.

Suplement powinien zawierać:

-  opis kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami

- szczegółowe informacje na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC)

- informacje o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.

 

Szczegółowe rozwiązania i propozycje dotyczące organizacji praktyk wspomaganych znajdziecie Państwo w Poradniku instruktażowym dla nauczycieli: „Model wdrożenia praktyk wspomaganych w szkołach przysposabiających do pracy”.

 

Zachęcam do lektury.

 

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x