Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Umowa o pracę z obcokrajowcem w języku polskim i języku obcym

Umowa o pracę z obcokrajowcem w języku polskim i języku obcym

16:15 13-03-2023

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od posiadanych przez nich kwalifikacji formalnych. Zatrudnienie, a tym samym przygotowanie dokumentów pracowniczych, w tym zawarcie umowy o pracę może stanowić istotny problem zrozumienia przez cudzoziemca oferowanych przez pracodawcę warunków zatrudnienia.

Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Kandydaci do pracy i pracownicy legitymują się zróżnicowanym poziomem znajomości języka polskiego. I choć językiem uniwersalnym dość powszechnym w komunikacji, także na poziomie zawodowym, staje się język angielski, to nie każdy obcokrajowiec zna ten język na poziomie komunikatywnym. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od posiadanych przez nich kwalifikacji formalnych. Zatrudnienie, a  tym samym przygotowanie dokumentów pracowniczych, w tym zawarcie umowy o pracę może stanowić istotny problem zrozumienia przez cudzoziemca oferowanych przez pracodawcę warunków zatrudnienia.
Generalną zasadą jest, iż umowy z zakresu prawa pracy sporządzane są w języku polskim. Jednakże polskie prawo stanowiwyjątek od tej reguły, ułatwiając  tym samym zrozumienie cudzoziemcom warunków określonych w umowie o pracę, która z założenia jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron stosunku pracy: pracodawcy i pracownika. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672)umożliwia spisanie umowy o pracę w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Aczkolwiek podstawą wykładni tejże umowy jest jej wersja w języku polskim. 
W ust. 1b ww. ustawy podnosi się możliwość sporządzania umowy wyłącznie w języku obcym. Jest to jednak ograniczone pewnymi wymogami. Musi się to odbyć przede wszystkim na wniosek osoby zainteresowanej, czyli świadczącej pracę, która w tym przypadku włada językiem, w którym umowa jest sporządzana oraz która nie jest obywatelem polskim. Osoba taka musi być również poinformowana o jej prawie do sporządzenia dokumentu w języku polskim przed zawarciem umowy.
Warto zatem pamiętać, że Kodeks pracy nie reguluje kwestii języka, w jakim powinna zostać sporządzona umowa o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem. W tym przedmiocie zastosowanie znajdują postanowienia ustawy o języku polskim. Tak więc dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki na wniosek osoby świadczącej pracę władającej językiem, w którym ma zostać sporządzona umowa lub inny dokument, i równocześnie niebędącej obywatelem polskim, ma obowiązek sporządzić umowę o pracę oraz inne dokumenty wynikające z zakresu prawa pracy w języku obcym znanym pracownikowi. Akceptowaną praktyką jest także sporządzenie umowy o pracę oraz pozostałych dokumentów z zakresu prawa pracy w dwóch wersjach językowych: polskiej i obcojęzycznej. W takim przypadku podstawę wykładni tych dokumentów stanowić będzie wersja polska.
Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje kontrolę używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy (art. 7b ustawy o języku polskim). Kontrola używania języka polskiego powinna mieć miejsce w związku z realizacją przez PIP jej kompetencji określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Kandydaci do pracy i pracownicy legitymują się zróżnicowanym poziomem znajomości języka polskiego. I choć językiem uniwersalnym dość powszechnym w komunikacji, także na poziomie zawodowym, staje się język angielski, to nie każdy obcokrajowiec zna ten język na poziomie komunikatywnym. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od posiadanych przez nich kwalifikacji formalnych. Zatrudnienie, a  tym samym przygotowanie dokumentów pracowniczych, w tym zawarcie umowy o pracę może stanowić istotny problem zrozumienia przez cudzoziemca oferowanych przez pracodawcę warunków zatrudnienia.

Generalną zasadą jest, iż umowy z zakresu prawa pracy sporządzane są w języku polskim. Jednakże polskie prawo stanowiwyjątek od tej reguły, ułatwiając  tym samym zrozumienie cudzoziemcom warunków określonych w umowie o pracę, która z założenia jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron stosunku pracy: pracodawcy i pracownika. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672)umożliwia spisanie umowy o pracę w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Aczkolwiek podstawą wykładni tejże umowy jest jej wersja w języku polskim. 

W ust. 1b ww. ustawy podnosi się możliwość sporządzania umowy wyłącznie w języku obcym. Jest to jednak ograniczone pewnymi wymogami. Musi się to odbyć przede wszystkim na wniosek osoby zainteresowanej, czyli świadczącej pracę, która w tym przypadku włada językiem, w którym umowa jest sporządzana oraz która nie jest obywatelem polskim. Osoba taka musi być również poinformowana o jej prawie do sporządzenia dokumentu w języku polskim przed zawarciem umowy.

Warto zatem pamiętać, że Kodeks pracy nie reguluje kwestii języka, w jakim powinna zostać sporządzona umowa o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem. W tym przedmiocie zastosowanie znajdują postanowienia ustawy o języku polskim. Tak więc dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki na wniosek osoby świadczącej pracę władającej językiem, w którym ma zostać sporządzona umowa lub inny dokument, i równocześnie niebędącej obywatelem polskim, ma obowiązek sporządzić umowę o pracę oraz inne dokumenty wynikające z zakresu prawa pracy w języku obcym znanym pracownikowi. Akceptowaną praktyką jest także sporządzenie umowy o pracę oraz pozostałych dokumentów z zakresu prawa pracy w dwóch wersjach językowych: polskiej i obcojęzycznej. W takim przypadku podstawę wykładni tych dokumentów stanowić będzie wersja polska.

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje kontrolę używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy (art. 7b ustawy o języku polskim). Kontrola używania języka polskiego powinna mieć miejsce w związku z realizacją przez PIP jej kompetencji określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

 

Praca dla nauczyciela

Robert Ludwiniak

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x