Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wskazanie dyrektora wykonującego czynności związane z awansem zawodowym.

Wskazanie dyrektora wykonującego czynności związane z awansem zawodowym.

14:16 05-10-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Awans zawodowy , Perspektywy zawodowe

Nauczyciele, realizując awans zawodowy, często są zatrudniani w dwóch lub więcej szkołach. Jeżeli w żadnej ze szkół nie są zatrudnieni na co najmniej ½ etatu, to powstaje pytanie, który dyrektor jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z awansem zawodowym?

Nauczyciele, realizując awans zawodowy, często są zatrudniani w dwóch lub więcej szkołach. Jeżeli w żadnej ze szkół nie są zatrudnieni na co najmniej ½ etatu, to powstaje pytanie, który dyrektor jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z awansem zawodowym?

Przepisy prawa oświatowego wskazują, że w takiej sytuacji to organ nadzoru pedagogicznego wskazuje dyrektora odpowiedzialnego za czynności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczyciela. W tym miejscu pojawia się pytanie, kto może występować z wnioskiem do kuratorium z prośbą o wskazanie tego dyrektora?

Otóż wniosek o wskazanie dyrektora wykonującego czynności związane z awansem zawodowym może złożyć nauczyciel:

  • odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
  • który będzie ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r.

Wzory wniosków w omawianej sprawie kuratoria oświaty publikują na swoich stronach internetowych.

Pamiętać jednak należy, że do wniosku trzeba dołączyć określone dokumenty.

Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku są:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie (kopie poświadczone  za zgodność z oryginałem przez nauczyciela składającego wniosek);
  • akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia (kopie poświadczone  za zgodność z oryginałem przez nauczyciela składającego wniosek)

Wniosek wraz z dokumentami nauczyciel powinien złożyć we właściwym terytorialnie Kuratorium Oświaty

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x