Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wytyczne sanitarne na nowy rok szkolny 2021/2021

Wytyczne sanitarne na nowy rok szkolny 2021/2021

09:14 21-09-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

Wróciliśmy do szkół, w których nadal obowiązują ustalone przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne, dotyczące reżimu sanitarnego. Na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić uczniom i wszystkim pracownikom bezpieczne warunki pracy? O tym dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

-        specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

-        zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

-        aktualnych przepisów prawa.

Organizacja zajęć oraz higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

Zdrowy uczeń, jeden opiekun, dezynfekcja, maseczki dla uczniów szkół ponadpodstawowych – w przestrzeniach wspólnych, rekomendowany 1 termometr bezdotykowy, miejsce do ewentualnej izolacji osoby z objawami; nie wymieniać się pomocami, usunąć wszystko, co się nie da zdezynfekować, wietrzenie sal, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć; w bibliotece dwudniowa kwarantanna książek  

  oraz

W miarę możliwości:

- odrębne toalety, niemieszanie się grup, stałe harmonogramy, stale sale oraz nauczyciele, dystans miedzy ławkami i stolikiem nauczyciela,

- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,  w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

Rekomenduje się:

- pobyt na świeżym powietrzu, wyjścia miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone;

-należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu;  w małych grupach lub w oddziałach klasowych.

- źródełka lub fontanny wody do picia- jeśli są w szkole - to decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną.

Odrębne wytyczne odnoszą się do gastronomii oraz do postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x