Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Awans zawodowy nauczyciela. Harmonogram działań awansowych

Awans zawodowy nauczyciela. Harmonogram działań awansowych

08:55 01-09-2016

Kategoria: Awans zawodowy , Prawo oświatowe , Rozwój osobisty , System oświaty

Rozpoczynamy kolejny cykl praktyczny – tym razem dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. Na początek podstawa prawna i harmonogram działań, kolejne elementy – wkrótce!

Awans zawodowy nauczyciela obejmuje szereg działań zarówno ze strony nauczyciela, jak również dyrektora oraz organu prowadzącego przy awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, a także organu sprawującego nadzór pedagogiczny przy awansie nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego. Działania wymienionych podmiotów edukacyjnych muszą być dokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej w tabeli zaprezentowano czynności:

                                    Harmonogram działań awansowych

Termin

Czynności

Uwagi

Nauczyciela

Dyrektora

 

 

początek roku szkolnego

Nauczyciel kontraktowy i mianowany: składa wniosek o rozpoczęcie stażu; dołącza do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego

Przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym

nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; nauczyciel mianowany realizuje staż bez opiekuna

 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

nauczyciel stażysta przedkłada projekt planu rozwoju zawodowego

 

 

 

w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego

dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian

 

staż

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego

zapewnienie warunków do: obserwacji zajęć, udziału w formach kształcenia, korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej

 9 miesięcy nauczyciel stażysta; 2 lata i 9 miesięcy nauczyciel kontraktowy i mianowany

 

30 dni od dnia zakończenia stażu

złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

 

 

21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

ustalenie oceny dorobku zawodowego

 

 

w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel stażysta i kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania

 

 Nauczyciel stażysta do dyrektora szkoły; nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego

 

w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel mianowany składa wniosku o podjęcie postępowania

 

 Do organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

 Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust. 4 i 6.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) – § 3 i 4.

Maciej Biernacki

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x