Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny

13:43 30-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawo oświatowe , Podstawa programowa , Wychowanie

Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to również pewne symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane przez kolejne roczniki. To właśnie one tworzą ceremoniał szkolny.

Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to również pewne symbole, zwyczaje i tradycje przekazywane przez kolejne roczniki. Często zbierane są one w oddzielne dokumenty, które porządkują życie szkoły. Aby zwyczajom i tradycji stało się zadość,  przestrzegamy tych ceremonii, spisujemy zasady zachowań, tworzymy swoisty kodeks postępowania, dzięki któremu łatwiej i sprawniej potrafimy organizować w szkole różne uroczystości. Aby nic nimi nie zachwiało tworzymy ceremoniał szkolny.

Ceremoniał szkolny to zapis, który może być częścią statutu szkoły - odrębnym rozdziałem w statucie lub też częścią postanowień końcowych, - bądź też odrębnym dokumentem uchwalonym przez Radę Pedagogiczną. Zawiera opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Stanowi też zbiór obowiązujących norm zachowania się uczestników uroczystości. W statucie należy uwzględnić podstawowe informacje zgodne z zapisem Ustawy Prawo Oświatowe art. 98 ust. 1. „Statut szkoły zawiera w szczególności: (…) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione”. Artykuł ten wskazuje, jakie informacje powinny być zawarte w statucie i na co powinniśmy jako szkoła zwrócić uwagę. Ważne jest, aby taki zapis zaistniał, bo jest podstawą do przestrzegania zasad obowiązujących podczas różnych uroczystości szkolnych z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież stykają się z symbolami narodowymi, symbolami szkolnymi, uczą się jaką pełnią one funkcję, w jakich okolicznościach są wykorzystywane. Ceremoniał szkolny uczy właściwych postaw, które wyrażają się właśnie poprzez szacunek dla tych symboli.

Jakie informacje powinny znaleźć się w ceremoniale szkolnym?

W ceremoniale szkolnym powinny znaleźć się informacje dotyczące obowiązujących:

  • symboli narodowych,
  • symboli szkolnych,
  • sztandaru,
  • pocztu sztandarowego,
  • uroczystości tworzących ceremoniał szkolny.

Do najważniejszych symboli narodowych zaliczamy:

a)      godło;

b)      flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej;

c)      hymn państwowy.

 

Do najważniejszych symboli szkolnych opisanych w ceremoniale będziemy zaliczać:

a)       godło szkoły - jako znak rozpoznawczy placówki, eksponowany podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły;

b)       sztandar szkoły  - jego wygląd, awers i rewers, wymiary, charakterystyczne elementy, kolorystyka, miejsce przechowywania, sposób transportowania i przygotowania do prezentacji, wykorzystanie go w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;

c)       hymn szkoły - śpiewany przez społeczność szkolną podczas ważniejszych uroczystości szkolnych.

 

Symbolem szkoły prezentowanym podczas prawie wszystkich uroczystości jest sztandar.

Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy.

Poczet sztandarowy – to asysta (najczęściej trzyosobowa), sztandaru szkoły podczas różnego rodzaju ceremonii.

W ceremoniale szkolnym powinny być zawarte informacje dotyczące pocztu sztandarowego:

- sposób powoływania pocztu sztandarowego – kto go tworzy, w jaki sposób wybiera się uczniów, ile trwa ich kadencja, kto wchodzi w jego skład,

- ubiór pocztu sztandarowego (strój galowy),

- insygnia pocztu (biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki),

- opiekunowie pocztu sztandarowego,

- sposób zachowania pocztu sztandarowego

- uroczystości, w jakich powinien uczestniczyć.

Zachowanie pocztu sztandarowego podczas różnego rodzaju uroczystości powinno być z góry ustalone. W ceremoniale można opisać komendy dla pocztu sztandarowego,  chwyty sztandaru (np. postawa „zasadnicza”, postawa „spocznij”, postawa „na ramię”, postawa „prezentuj” ), jak również przebieg uroczystości z udziałem sztandaru (jak np. wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru, ceremoniał przekazania sztandaru, ceremoniał ślubowania).

Ważne jest też ustalenie zachowania uczestników uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego.

Niektóre szkoły decydują się również na uwzględnienie w ceremoniale szkolnym ogólnych zasady organizowania i przebiegu uroczystości szkolnych, w których również uwzględniają precedencję, czyli kolejność powitania, przemawiania i zajmowania miejsc przez zaproszonych gości.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru;

c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi;

d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem, ślubowanie uczniów, pożegnanie absolwentów, inne święta szkolne);

e) uroczystości związane ze świętami narodowymi (np.) :

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja;

f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i w regionie.

Ewa Biernacka

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x