Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Co z tą świetlicą? Część 1

Co z tą świetlicą? Część 1

08:23 14-01-2016

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawa rodziców , Prawo oświatowe , System oświaty

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie społeczne na opiekę nad dziećmi w szkołach. Rośnie rola świetlicy szkolnej, Co robić, aby było to miejsce przyjazne i rozwijające?

 „Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu”.

M.E. de Montaigne

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie społeczne na opiekę nad dziećmi w szkołach, gdyż  z kilku powodów pobyt dziecka w placówkach znacznie się wydłuża:

- coraz dłużej pracują jego rodzice, często muszą zostać w pracy po godzinach,

- obniża się wiek szkolny, w pierwszych klasach pojawiły się sześciolatki,

- różne zagrożenia współczesnego świata uniemożliwiają samodzielny powrót uczniów do domu, zaś w przypadku dzieci sześcioletnich zabraniają tego przepisy,

- częsty brak rodzeństwa lub bliższej rodziny, która mogłaby wspomóc rodziców                   i przejąć opiekę nad uczniem.

W związku z powyższym pojawił się gorący temat opieki w szkołach nad dziećmi, a co za tym idzie, roli świetlicy szkolnej. Okazało się, że jest to obszar w działalności placówek szkolnych niedoceniany i zaniedbany, w którym jest sporo nierozwiązanych problemów.

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły organizacyjnie ściśle z nią związaną. Niestety jej znaczenie jest pomniejszane, a niekiedy wręcz lekceważone. Niewiele miejsca poświęca się temu obszarowi działalności oświatowej nawet w dokumentach.

 W rozporządzeniu MENiS w sprawie ramowych statutów szkół znajduje się zalecenie: „Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

Natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z 27 sierpnia 2012r.) w zalecanych warunkach i sposobach ich realizacji zapisano zobowiązanie: „Odpowiednio do istniejących potrzeb, szkoła organizuje:

1. zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną  atmosferę i bezpieczeństwo;

2. zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce.”

       Przepisy oświatowe nie regulują funkcjonowania świetlic w sposób całościowy
i dostateczny. Nie ma więc precyzyjnych uregulowań prawnych, które określiłyby wymagania dotyczące pracy świetlicy, a to sprzyja ich swobodnej interpretacji.

       Zatem dyrektorzy szkół tworzą często własne ustalenia i koncepcje pracy świetlicy. Wychowawcy świetlic realizują wiele innych, zleconych im dodatkowo zadań, nie tylko opiekuńczo-wychowawczych, co przekłada się na pomniejszenie, a nawet lekceważenie roli świetlicy – w rezultacie na jej niski prestiż.

       Często świetlica bywa „miejscem zsyłki” dla dzieci, z którymi nie można pracować
z powodu np. ataku agresji, dla tych, które nie chodzą na religię, czekają na zajęcia dodatkowe lub, gdy nie ma nauczyciela. Takie działania skutecznie zakłócają rytm jej pracy. Trudno jest  mówić o realizacji celów statutowych i zadań świetlicy, gdyż wychowawcy świetlic nie mogą rzetelnie realizować zadań związanych  z powierzonym im stanowiskiem,
a dyrektorzy szkół nie są często w stanie poradzić sobie z organizacją ich pracy.

       Trzeba zatem podnieść rangę świetlic, podkreślając ich bardzo istotne miejsce w szkole.

Do rozwoju i lepszego ich funkcjonowania mogą przyczynić się następujące działania:

-   lepsza organizacja przestrzeni, dobrze wyposażone sale, mające przyjazny wystrój,

 - interesujące zajęcia, np. niekonwencjonalne tematy, metody zabawowe, konkursy, itp.

 - ciekawe programy zajęć, np. terapeutyczne, profilaktyczne, własne, itp.

- doskonalenie zawodowe wychowawców świetlic.

Beata Jeziorska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x