Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Do ewaluacji czas zasiąść!

Do ewaluacji czas zasiąść!

08:59 20-05-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Ewaluacja w szkole

Maj i czerwiec to w szkołach i placówkach oświatowych czas, kiedy nauczyciele pochylają się nad ewaluacją. Analizują zebrane podczas badań wyniki, projektują raporty ewaluacyjne.

         Ewaluacja to proces zbierania i analizowania zebranych danych w obrębie obszaru poddanemu badaniom.

         Do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej obligują dyrektorów zapisy w rozporządzeniu MEN w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z zapisem tam zawartym dyrektor ma obowiązek przeprowadzać ewaluacje i wykorzystywać ich wyniki do poprawy efektywności pracy szkoły/placówki. Proces ten ma zatem służyć wprowadzaniu pozytywnych zmian do działań szkolnych.

         Rzetelnie przeprowadzona ewaluacja wzmacnia pozytywne aspekty pracy szkoły, a także niweluje lub minimalizuje ewentualne niedociągnięcia.   Aby tak się stało, ewaluacja powinna być demokratyczna, rzetelna i transparentna .

         Należy rozpocząć od dobrego planowania. Można to zrobić podczas sierpniowych spotkań rad pedagogicznych. Na takie zebranie warto zaprosić przedstawicieli wszystkich zainteresowanych odbiorców: przedstawicieli rodziców, uczniów, a także środowiska lokalnego, z którym szkoła  współpracuje. Przy tej okazji ustala się obszar do badania, cel oraz czas realizacji. 

         Kolejnym etapem jest powołanie przez dyrektora zespołu zadaniowego, którego zadaniem staje się projektowanie i realizacja procesu ewaluacji.

         Zespół zadaniowy opracowuje projekt ewaluacji, w którym oprócz szczegółowego harmonogramu zamieszcza się następujące informacje:

  • obszar ewaluacji
  • cele
  • pytania kluczowe
  • wskaźniki
  • grupę badawczą
  • metody prowadzenia badań
  • narzędzia wykorzystane do badania
  • czas realizacji
  • forma raportu
  • sposób prezentacji raportu.

         Kolejny etap to opracowanie narzędzi badawczych oraz zbieranie danych, ich analiza i zestawienie wyników.

         Etap kończący proces ewaluacyjny rozpoczyna się od opracowania raportu. Jest to dokument prezentujący przebieg i wyniki badań.

         W raporcie umieszczamy informacje wskazujące na obszar poddany badaniu, cele ewaluacji, wykorzystane metody i narzędzia badawcze. Tutaj zamieszczamy wyniki badań, dajemy odpowiedzi na ustalone w projekcie pytania kluczowe.

         Warto zadbać o sposób prezentacji wyników. Oprócz informacji słownych, tekstowych, dobrze jest wygenerować wykresy, które obrazowo zinterpretują wyniki.

         Kończąc raport należy wygenerować wnioski i rekomendacje. Wnioski to stwierdzenie jak jest. Należy posługiwać się językiem faktów, a nie opinii czy ocen. Dla przykładu: „Na 5 z 10 obserwowanych lekcji nauczyciele podawali cele w języku ucznia”,  „Na 3 z 10 obserwowanych lekcji nauczyciele wykorzystali metody aktywne, sprzyjające uczeniu się na lekcji”. Do tak sformułowanych wniosków niepotrzebne są dodatkowe interpretacje.

         Rekomendacje to zadania, które należy zrealizować dla poprawy efektywności pracy w badanym obszarze, wykorzystując wnioski z ewaluacji.

         Ostatnim etapem jest prezentacja raportu. Należy pamiętać, że odbiorcami są nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale również rodzice i uczniowie, a czasem  współpracujące za szkołą środowisko lokalne.

         Raport można zaprezentować podczas zebrania z rodzicami, umieścić na stronie internetowej szkoły, wskazać miejsce w bibliotece szkolnej czy w skróconej wersji na tablicy ogłoszeń.

         Niezmiernie istotne jest, aby był to dokument użyteczny, służący poprawie efektywności pracy szkoły, nie zalegający jedynie na półkach w segregatorach.

         Po tak przeprowadzonej ewaluacji nie pozostaje już nic innego, jak wspólnie zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać wyniki, jakie zadania zaplanować do realizacji, aby służyły zmianie na lepsze .

Powodzenia w działaniu!

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x