Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Dobre praktyki – diagnoza środowiska szkolnego w ramach tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

Dobre praktyki – diagnoza środowiska szkolnego w ramach tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

11:25 23-06-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Poradnik wychowawcy

Za moment nastąpią upragnione wakacje, należy jednak pamiętać, że szkoła musi posiadać program wychowawczo-profilaktyczny, poprzedzony rzetelną diagnozą środowiska szkolnego. Dziś opisujemy, jakie elementy powinny być wzięte pod uwagę przy takiej analizie

Szkoła Podstawowa, w której pracuję, cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, ponieważ jest otwarta na współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Sprzyja karierze edukacyjnej uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz udział w różnorodnych konkursach, akcjach i projektach edukacyjnych. Kładzie nacisk na wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz profilaktykę. Ma kreatywnych, życzliwych, profesjonalnych nauczycieli, którzy ustawicznie się doskonalą, biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.

Duża grupa podopiecznych nastawiona jest na pracę na rzecz innych, co widać w wielu akcjach podejmowanych z ich inicjatywy i przy współpracy z nimi w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu Szkolnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii szkoła lub placówka ma obowiązek w każdym roku szkolnym dokonać diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono występowanie następujących czynników ryzykownego zachowania, o różnym nasileniu:

 • duża liczba uczniów mających trudności w nauce,
 • rosnąca liczba uczniów z deficytami funkcji poznawczych i opiniami z poradni,
 • wychowywanie się w rodzinie promującej negatywne wzorce zachowań,
 • niewystarczające umiejętności wychowawcze rodziców,
 • konflikty i doświadczanie izolacji,
 • spóźnienia,
 • stosowanie wulgaryzmów,
 • zachowania agresywne,
 • wykorzystywanie telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń w celach społecznie nieakceptowanych,
 • wykorzystywanie Internetu niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi.

Czynnikami chroniącymi w warunkach naszej szkoły są:

 • znajomość zasad obowiązujących w szkole,
 • kontrolowanie zachowań uczniów przez rodziców i nauczycieli,
 • uczestnictwo rodziców w życiu szkoły,
 • wspieranie uczniów w trudnościach i poprawianie ich relacji z osobami
 • dla nich ważnymi (członkowie rodziny, nauczyciele, koledzy i koleżanki,
 • dostęp do zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
 • dobry i bezpieczny klimat w szkole (wsparcie ze strony nauczycieli i wychowawców),
 • zwracanie uwagi na indywidualne cechy i zdolności uczniów,
 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • wiedza o wpływie używek na zdrowie.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora oraz nauczycieli. Za realizację programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego jest poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

W realizacji zadań wychowawczych należy dążyć do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i zachowaniem.

Małgorzata Dróżka uczestniczka kursu kwalifikacyjnego "Zarządzanie oświatą" organizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x