Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Działania antydyskryminacyjne

Działania antydyskryminacyjne

08:46 06-09-2017

Kategoria: Prawa dziecka , Psychologia i pedagogika , Podstawa programowa , Dydaktyka

Reforma oświaty wdrażana od 1 września 2017 r. spowodowała duże zamieszanie w społeczeństwie. Wszyscy zainteresowanie zastanawiają się, jaka będzie polska szkoła? Czy sprosta wyzwaniom XXI wieku? Jaki model obywatela będzie promowany w szkole?

Działania antydyskryminacyjne w szkole.

Reforma oświaty wdrażana od 1 września 2017 r. spowodowała duże zamieszanie w społeczeństwie. Wszyscy zainteresowanie zastanawiają się, jaka będzie polska szkoła? Czy sprosta wyzwaniom XXI wieku? Jaki model obywatela będzie promowany w szkole?

Pierwsza kwestia to wartość wychowawcza działań podejmowanych w szkole.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe).

W placówkach oświatowych powstaną nowe programy wychowawczo- profilaktyczne, które będą odnosiły się do treści nowej podstawy programowej. 

Jakie priorytety będą uwzględnione w tych programach?

Zadaniem szkoły jest wychowanie do wartości, a więc działania antydyskryminacyjne także muszą być zaplanowane. Cele, jakie stawia przed sobą edukacja antydyskryminacyjna wynikają z przekonania, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”, czyli z artykułu 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

NELSON MANDELA powiedział: "Nikt nie rodzi się nienawidząc drugiego człowieka z powodu koloru jego skóry, pochodzenia lub wyznania. Ludzie muszą nauczyć się nienawidzić, a skoro są w stanie to zrobić, to są również w stanie nauczyć się kochać, ponieważ miłość jest bliższa ludzkiemu sercu niż jej przeciwność."

Dyskryminacja  jest zjawiskiem dość powszechnym i można powiedzieć występującym w każdej szkole. Stereotypowe postrzeganie innych i związane z tym uprzedzenia prowadzą do dyskryminacji. Stereotypy utrudniają dzieciom poznanie świata. Szacunek do drugiego człowieka i  przerwanie tzw. łańcucha dyskryminacji jest ważnym zadaniem szkoły, które musi znaleźć się w programie wychowawczo- profilaktycznym.  Brak reakcji na uprzedzenia wśród uczniów  prowadzi  do konfliktów i przemocy. Prowadzenie  działań antydyskryminacyjnych  pomoże w upowszechnianiu w szkołach równego traktowania i szacunku dla różnorodności społecznej.  Młodzież będzie przygotowana  do życia w zróżnicowanym społecznie świecie.

Od 2015 r., przeciwdziałanie wykluczeniu i prowadzenie działań antydyskryminacyjnych stało się wymogiem państwa wobec szkół i placówek oświatowych. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w wymaganiu 5 wobec szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W projekcie nowego rozporządzenia o wymaganiach wobec szkół i placówek, w wymaganiu 4. – kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne, wpisane jest  eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów. Szkoła powinna prowadzić  działania  zapewniające relacje oparte na szacunku i zaufaniu w środowisku szkolnym. Wymagane jest, aby szkoły i placówki dbały o właściwe postawy i respektowanie norm społecznych zgodnie z wartościami i normami społecznymi.

To, że ustawodawca nie używa pojęcia działania antydyskryminacyjne, nie oznacza, że możemy je pominąć w programie wychowawczo- profilaktycznym.

Maria Stawska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x