Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Elementy profilaktyki zachowań agresywnych w szkole – część 1

Elementy profilaktyki zachowań agresywnych w szkole – część 1

10:47 16-05-2018

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Wychowanie , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , Zarządzanie Oświatą

Niezależnie od przyczyny zachowań agresywnych uczniów, nasze działania powinny polegać z jednej strony na profilaktyce, z drugiej zaś na zastępowaniu zachowań agresywnych właściwą alternatywą,.

Omawiając zjawisko profilaktyki zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, warto przypomnieć sobie główne teorie związane z przyczynami agresji po to, by potem umiejętnie dostosowywać sposoby naszego na nią oddziaływania. Będziemy więc agresję łączyć z wrodzonym instynktem (tzw. agresją naturalną) i w odpowiedzi aktywować takie obszary zadaniowe, na przykład związane ze sportem, które pomogą w zaspokojeniu naturalnych instynktów. Zadbamy też o wyposażenie ucznia w narzędzia kontroli złości.  Będziemy definiować zachowania niepożądane, prowokacyjne, jako efekt frustracji wynikającej z niezaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, jak bezpieczeństwo, uznanie, znaczenie, czy potrzeba więzi i przynależności, za czym pójdą właśnie działania ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb ucznia.  W końcu, powiążemy źródła agresji z teorią społecznego uczenia się, jako efekt wdrukowanych środowiskowo reakcji na sytuacje trudne i niezbędnym oddziaływaniem będzie modelowanie właściwych postaw i dążenie do wygaszania zachowań niepożądanych.

Niezależnie jednak od przyczyny zaobserwowanych zachowań agresywnych uczniów w szkole, nasze oddziaływania powinny koncentrować się z jednej strony na profilaktyce, czyli niejako wyprzedzaniu potencjalnych zjawisk związanych z agresją w grupie rówieśniczej, z którą współpracujemy, z drugiej zaś na umiejętnym zastępowaniu zachowań agresywnych właściwą alternatywą, bo jak stwierdził Ray Freedman „Najlepszy czas na rozwiązanie problemu, to czas przed jego pojawieniem się”.

Czujny i uważny nauczyciel i wychowawca będzie umiał właściwie zdiagnozować środowisko swojej klasy, niekoniecznie posługując się skomplikowanymi i wymagającymi odpowiedniej wiedzy i kompetencji narzędziami. Często wystarczy wnikliwa obserwacja poparta wiedzą o uczniach, by właściwie reagować i tak prowadzić klasę, by przeciwdziałać eskalacji problemów wychowawczych.

Kolejnym, obok diagnozy, ważnym elementem profilaktyki jest tworzenie odpowiedniego klimatu, który ściśle powiązany jest z poczuciem bezpieczeństwa ucznia ale też nauczyciela. W środowisku stabilnym, akceptującym  i otwartym,  uczniowie nie tylko lepiej przyswajają wiedzę i efektywniej się uczą, ale również odważniej zaznaczają swoje granice, szybciej się integrują. Nauczyciel panujący nad zespołem klasowym będzie umiał zaobserwować jakość relacji między członkami grupy rówieśniczej, w czym konkurują, jak współpracują, jaka jest skala zintegrowania klasy, a gdzie są elementy wyróżniające się z poziomu jednolitości grupy, dbając jednocześnie o odpowiednią harmonię między indywidualnością poszczególnych podopiecznych a zaspokojeniem w klasie potrzeby więzi i przynależności wszystkich jej członków. Znajdzie też sposoby na bieżące kształcenie poziomu społecznego swoich uczniów w odniesieniu do trudnych sytuacji, w których zdarzy im się uczestniczyć.

Poczucie bezpieczeństwa ściśle jest związane z zasadami, jakie  wypracuje, wspólnie z uczniami, nauczyciel i konsekwentnym ich przestrzeganiem. Często nauczyciele pracujący metodą kontraktu mówią, że w pewnym momencie zasady wpisane w umowę z uczniami przestają być przestrzegane. Kontrakt przestaje działać. Jest to dość normalne i oczywiste. Uczniowie próbują poszerzać granice swoje szkolnej egzystencji, sprawdzają, na ile mogą sobie pozwolić, badają też, czy rzeczywiście za łamaniem zasad pójdą konsekwencje. Poza tym warto pamiętać, że zachowania niepożądane, związane z agresją, mają silną tendencję do nawracania, zatem przyjęte zasady będą naruszane i tym bardziej konieczna będzie konsekwencja w ich utrzymaniu.

Monika Zdrzyłowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x