Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. Część 2

Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. Część 2

09:22 29-01-2018

Kategoria: Ewaluacja w szkole , Zarządzanie Oświatą

Kolejne zmiany prawa oświatowego powodują, że w procesie nauczania mniej istotna staje się wiedza, a ważniejsze są umiejętności pozyskiwania tej wiedzy oraz sposób, w jaki jest ona wykorzystywana.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Ewaluacja pracy nauczyciela jest możliwa w oparciu o systematyczne monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego, ocenę postępów edukacyjnych uczniów i wyniki egzaminów zewnętrznych, a także ocenę pracy dyrektora. Ważnym działaniem w dążeniu do wysokiej jakości kształcenia jest proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat programów, procesów i przedsięwzięć. Gromadzenie danych o pracy nauczyciela i ich wnikliwa analiza oraz interpretowanie pozwoli na wykrywanie nieprawidłowości i ich korygowanie zanim te nieprawidłowości się utrwalą i staną się normalnością w działaniach szkoły. Obszarów do monitorowania jest wiele i może ono dotyczyć : dostosowania metod nauczania do możliwości uczniów, umiejętności komunikacyjnych uczniów, osiągnięć uczniowskich i relacji interpersonalnych uczniów, współpracy z rodzicami i środowiskiem, dokonania wychowawcze oraz działalność pozalekcyjna i pozaszkolna, a także doskonalenie zawodowe – w tym wykorzystanie wiedzy i umiejętności z ukończonych form z pracy z uczniami.

Z prowadzonych badań naukowych wynika, że jednym z najefektywniejszych motorów procesu uczenia się jest umiejętność samooceny rozumianej jako określenie mocnych i słabych stron. Twierdzenie J. Hattiego ma odniesienie zarówno do ucznia jak i nauczyciela, tak więc nauczyciel powinien dokonywać samooceny np. w oparciu o kontrolną listę pytań, np.:

- W planowaniu pracy dydaktycznej uwzględniam zadania szkoły przyjęte na dany rok szkolny.

- Poszukuję i stosuję nowe metody mogące pomóc w indywidualnym rozwoju moich uczniów.

- Ocena osiągnięć uczniów zawiera informację zwrotną ukierunkowaną na postęp ich pracy.

Lista kontrolna może, a właściwie powinna wynikać z planowanych działań szkoły wynikających z wniosków z nadzoru i zdiagnozowanych potrzeb w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej szkoły.

Warto już dziś zainicjować zmiany w podejściu do procesu edukacyjnego by był on zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się, by jutro nasza szkoła odpowiadała potrzebom naszych uczniów i spełniała wymagania państwa w najistotniejszych jej obszarach bez zbędnego pośpiesznego tworzenia dokumentów pod ewaluację zewnętrzną.

 

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x