Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ F jak foka – zajęcia otwarte dla rodziców, nauczanie zintegrowane

F jak foka – zajęcia otwarte dla rodziców, nauczanie zintegrowane

09:59 10-01-2019

Dla kogo: Nauczyciele

Kategoria: Scenariusze lekcji , Dobre praktyki

Kolejna propozycja włączania rodziców w edukację dzieci poprzez zajęcia otwarte. Zachęcam do komentowania i inspirowania się, a także dzielenia się własnymi pomysłami!

Przeprowadzanie  zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców ma szczególne znaczenie wychowawcze i dydaktyczne nie tylko dla dzieci. Są doskonałą okazją poznania własnego dziecka. Mają one na celu pokazanie rodzicom w jaki sposób można połączyć zabawę z nauką, a także praktycznie wykorzystać umiejętności dzieci. Udział w tego typu zajęciach pozwala rodzicom poznać wszelkie aspekty życia szkolnego, obserwować swoje dziecko podczas zajęć wśród rówieśników, ukazać jego umiejętności i zasób wiadomości. Spotkania przebiegają w radosnej atmosferze i dostarczają motywacji do kontynuowania ćwiczeń w domu (np. z zakresu utrwalania nowej literki). W mojej pracy zawodowej zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców

 

Ośrodek tematyczny: „ W świecie fikcji i rzeczywistości”

Temat dnia:  F jak foka

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

Uczeń :

- uczestniczy w rozmowach, wypowiada się na temat ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów,

- zna litery alfabetu,

- czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

- pisze poprawnie litery, wyrazy, zdania i stara się uwzględniać właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie,

- zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i posługiwanie się nimi ze zrozumieniem,

- korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń

- rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe.

- rozpoznaje znane zwierzęta w różnych środowiskach przyrodniczych,

Cele:

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- korzystanie z różnych źródeł informacji,

- poznanie nowej literki F f

- wdrażanie do samodzielnych dłuższych wypowiedzi,

- doskonalenie analizy i syntezy, budowanie modelu wyrazu,

- doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej,

- utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 14

- rozwijanie improwizacji ruchowej.

Cele operacyjne:

Uczeń rozumie: polecenie nauczyciela, treść czytanego tekstu i zadawanych pytań.

Uczeń potrafi: rozwiązywać zadania tekstowe, dzielić wyraz na głoski i sylaby, układać model wyrazu. Poprawnie wypowiada się na dany temat.

Cele wychowawcze; potrafi odpowiednio zachować się na lekcji, utrzymać porządek w miejscu pracy, uczeń jest aktywny podczas zajęć i zgodnie pracuje indywidualnie.

Metody pracy:

Słowna- (rozmowa, praca z tekstem i ilustracjami)

Czynnościowa – (zadania do wykonania)

Pokaz i praktycznego działania

Formy pracy:

 Praca zbiorowa i indywidualna

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, napisy, modele wyrazów, slajdy, podręczniki, płyta CD, zdjęcia, stroje.

Przebieg zajęć:

Temat dnia

Przebieg zajęć dydaktycznych

Pomoce

 

  F jak foka.

  1. Powitanie. Dzieci otrzymują kartki z działaniami.   /Odejmowanie i dodawanie  w zakresie 14 - obliczanie działań i układanie wyrazów. 
  2. Wprowadzenie do zajęć –  prezentacja starych fotografii przez nauczyciela i uczniów. Rozmowy, udzielanie pytań i odpowiedzi. 
  3. Rozwiązanie zagadki o foce.  Rozmowa na temat życia foki szukanie z różnych źródłach informacji. Analiza wzrokowo -słuchowa wyrazu foka.
  4.   Wprowadzenie literki F f – według etapów wprowadzania liter.
  5. Zabawa ruchowa „Jestem fotografem” – naśladowanie czynności.
  6. Czytanie tekstu, podkreślanie liter w tekście.
  7. Praca w grupach:

- układanie modelu wyrazów

- układanie zdań z rozsypanych wyrazów

- układanie wyrazów z poznaną literką

  1. Czytanie i pisanie sylab i wyrazów z literką F, f w zeszycie.  
  2. Modelowanie literki z kolorowej plasteliny lub modeliny.

10.  Zabawa tematyczna „Przebieramy się w stroje”.   Muzyczne improwizacje.

11.  Podsumowanie i ocena zajęć. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.

 

 

 Kartki z działaniami.

 

 Stare fotografie.

 

Ilustracje zwierząt.

 

   Napisy i litery drukowane i pisane.

Aparaty z kolorowego kartonu.

 

Podręcznik „ Ćwiczenia z pomysłem” str.32

 

Zeszyty w linie.

 

Kolorowa plastelina lub modelina.

Stroje przyniesione przez dzieci.

 

Halina Duran

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x