Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

Istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

16:43 13-01-2020

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawo oświatowe , Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Priorytetem działań przedszkoli i szkół powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji dziecka lub ucznia niepełnosprawnego z rówieśnikami przez indywidualne wspieranie go podczas zajęć z klasą, likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

  „Czym gorączka, kaszel, wymioty dla lekarza, tym uśmiech,

łza, rumieniec dla wychowawcy.

Nie ma objawu bez znaczenia.

Trzeba notować i zastanawiać się nad wszystkim,

odrzucać co przypadkowe,

łączyć co pokrewne, szukać kierujących praw...”

                                        Janusz Korczak

     Jestem nauczycielką od ponad 20 lat. Na swojej drodze zawodowej miałam do czynienia z pracą w przedszkolu i szkole podstawowej. Od 15 lat pracuję w szkole integracyjnej. To specyficzne miejsce pokazało mi, jak ważną rolę odgrywa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zrozumiałam, że dla dobra dzieci i ich rodziców wzajemne zrozumienie ich potrzeb i poszanowanie każdej ze stron może zdziałać wiele dobrego, ale wymaga to wielu starań. Współpraca na linii nauczyciel-dziecko-rodzic będzie się dobrze układała tylko wtedy, kiedy nauczyciele będą umieli rozpoznać potrzeby swych uczniów i udzielić im odpowiedniego wsparcia.

Według mnie, kluczem do sukcesu jest uświadomienie rodzicom, że działania szkoły dają konkretne korzyści ich dzieciom.

     Myśl Janusza Korczaka nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tych zadań nauczycieli, które dotyczą rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów. Zwraca uwagę na konieczność wnikliwej, systematycznej obserwacji uczącego się, łączenia wszystkich zaobserwowanych symptomów, w celu dokonania rzetelnej diagnozy. Bazę informacji tworzą wszyscy pracownicy szkoły, prowadząc bieżącą obserwację pedagogiczną w różnych sytuacjach szkolnych, co gwarantuje wieloaspektowe rozpoznanie potrzeb i możliwości uczącego się. Obserwacja pedagogiczna, zapewnia bezstresowe dla ucznia pozyskiwanie danych. Diagnoza prowadzona w przedszkolu, szkole lub placówce pozwala na ustalenie czynników sprawczych (rozwojowych, edukacyjnych i środowiskowych), mających wpływ na funkcjonowanie ucznia.

   Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, mających problem z funkcjonowaniem w przedszkolu, szkole, placówce, a także ich rodziców oraz szeroko pojmowanego środowiska oświatowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg zmian w prawie, których głównym celem jest zapewnienie uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi wszechstronnego wsparcia.

   Zaproponowane rozwiązania prawne zachowują dotychczasowe ustalenia dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Jednak, aby udzielane wsparcie było skuteczniejsze, przepisy w istotny sposób zostały doprecyzowane.

Zasadniczą zmianą, w porównaniu z dotychczasowym funkcjonującym stanem prawnym, jest umożliwienie zróżnicowanego i dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podejścia do organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, poszerzony został zakres obserwacji prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów – o rozpoznanie czynników środowiskowych, które wpływają na funkcjonowanie dziecka, ucznia lub wychowanka w różnych placówkach.

Podkreślona została w tym zakresie szczególna rola nauczycieli, wychowawców grup, którzy w środowisku przedszkolnym czy szkolnym najtrafniej mogą zaobserwować pierwsze symptomy trudności dziecka, ucznia lub wychowanka. Dodatkowo, wśród tych potrzeb dzieci i młodzieży, które stanowią podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wskazano na zaburzenia zachowania lub emocji, deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.

Lista podmiotów mogących wspierać właściwą organizację kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poszerzona została o placówki zajmujące się ochroną zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, o organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz uzupełnione zostały dotychczasowe formy współpracy przedszkola, szkoły i placówki z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu umożliwienie, w większym niż do tej pory stopniu, indywidualizacji kształcenia w szkole – dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wskazano możliwość takiej organizacji zajęć edukacyjnych, aby część lub wszystkie zajęcia były prowadzone w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie (do 5 uczniów).

Dla uczniów, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na przebieg choroby czy leczenie potrzebują, aby część ich zajęć była prowadzona w formie indywidualnej, przewidziano możliwość określenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wprowadzone rozwiązania wskazują jednocześnie, że priorytetem działań przedszkoli i szkół powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji dziecka lub ucznia niepełnosprawnego z rówieśnikami przez indywidualne wspieranie go podczas zajęć z klasą, likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

Magdalena Słobodzin-Wald - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x