Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

09:41 17-06-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wielu rodziców, pedagogów i nauczycieli zastanawia się, jakie formalne warunki muszą zostać spełnione, by dziecko mogło uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. W dzisiejszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, należy zgłosić się do psychologa opiekującego się szkołą/placówką oraz dostarczyć następujące dokumenty :

- zaświadczenie lekarskie od lekarza – specjalisty, które będzie zawierało następujące dane:

 • informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
 • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), czyli wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
 • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola;

- w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić zakres, w jakim dziecko powinno uczyć się indywidualnie oraz czy i na jakich zasadach może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą; 

- określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły, nie mniej niż 30 dni – od dnia wydania orzeczenia;

- w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy;

- aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż sprzed 2 lat w przypadku diagnozy psychologicznej i nie starszą niż jeden rok w przypadku diagnozy pedagogicznej). W przypadku braku takiej diagnozy psycholog opiekujący się szkołą/placówką podejmie stosowne działania;

- wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia

- w przypadku powtórnego ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania konieczna jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w minionym okresie, w którym odbywało się indywidualne nauczanie.

Na jaki okres czasu wydawane jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres czasu określony przez lekarza wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

 • Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego w części dotyczącej jego dziecka.
 • Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.
 • W przypadku braków w dokumentacji dziecka Zespół kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia.
 • Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie o braku potrzeby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
 • W przypadku zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które automatycznie uchyla orzeczenie wcześniejsze. W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego/indywidualnego stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania. W uzasadnieniu Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania odpowiedniego orzeczenia.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
 • Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu. Orzeczenie wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym, bądź wysyłane jest pocztą – w zależności od preferencji zaznaczonych na wniosku o wydanie orzeczenia. 

Jolanta Kolan

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x