Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Jak zorganizować bezpieczny powrót uczniów i nauczycieli do szkół w okresie trwania pandemii COVID-19?

Jak zorganizować bezpieczny powrót uczniów i nauczycieli do szkół w okresie trwania pandemii COVID-19?

09:09 18-05-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Jak ma wyglądać ponowne uruchamianie placówek oświatowych? O tym w dzisiejszym artykule pisze Jacek Jagiełło.

Kolejny etap przywracania funkcjonowania szkół i placówek w formule stacjonarnej od poniedziałku 18 maja staje się faktem.

MEN przygotowało kolejną nowelizację dwóch rozporządzeń regulujących po pierwsze: zasady czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a po drugie:

szczegółowe rozwiązania, jakim muszą podporządkować się jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek.

To właśnie te akty prawne będą podstawą przywracania funkcjonowania szkół do formuły stacjonarnej i odbywać się to będzie w stanie ciągłego zagrożenia epidemicznego.

Za cały proces uruchamiania na nowo szkół będą odpowiadali dyrektorzy tych jednostek.

Bardzo istotną sprawą w podejmowanych przez dyrektorów działaniach jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa epidemicznego uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół.

Dyrektorzy zostali zobowiązani do opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego w oparciu o wytyczne MZ, GIS i MEN.

Trzeba przyznać, że jest to zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego, organizacja funkcjonowania szkół musi być gruntownie zmieniona.

Oczywiście należy pamiętać, że udział uczniów w „odmrożonych zajęciach” jest dobrowolny i możliwy tylko za zgodą ich rodziców. Można więc domniemać, że w pierwszej fazie „odmrażania szkół” liczba uczniów nie będzie zbyt duża i tylko to pozwala mieć nadzieję, że spełnienie przez szkoły wymagań bezpieczeństwa będzie możliwe.

Do podstawowych zadań dyrektorów w tym okresie będzie należało:

  • Zrekrutowanie w oparciu o deklaracje rodziców i wytyczne wyboru, odpowiedniej do możliwości szkoły liczby dzieci.
  • Przygotowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
  • Wdrożenie praktyczne tych procedur w życie.
  • Przeorganizowanie pracy szkoły w zakresie klas I-III.
  • Określenie zakresu treści nauczania, które będą realizowane na zajęciach w szkole oraz w formule online.
  • Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  • Analiza realizacji podstawy programowej i ewentualne zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania.
  • Całościowe zabezpieczenie epidemiczne szkoły.

Dużo  pracy czeka nie tylko dyrektorów szkół podstawowych – zmiany dotyczą również realizacji kształcenia w szkołach branżowych i liceach.

Od 25 maja br. szkoły podstawowe, licea, szkoły branżowe mają bowiem obowiązek organizowania konsultacji, w pierwszej kolejności dla uczniów przystępujących niebawem  do egzaminów zewnętrznych. Konsultacje te będą odbywały się na terenie szkół, a dyrektorzy zobowiązani zostali do takiego zorganizowania tych konsultacji, aby dawały maksymalne bezpieczeństwo epidemiczne dla uczniów i nauczycieli.

W szkołach branżowych, w szczególności szkołach policealnych, dla semestrów  najwyższych od 18 maja bieżącego roku, a dla absolwentów techników i branżowych szkół I stopnia od 25 maja przywrócona będzie możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.

Z dniem 25 maja uczniowie szkół branżowych będą mogli za swoją zgodą lub zgodą rodziców powrócić do odbywania praktyk u pracodawców i w gospodarstwach rolnych.

Przywrócona zostaje również możliwość odbywania szkoleń z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi w odniesieniu do klas III branżowych szkół I stopnia.

Jak widać szkoły czeka teraz czas wzmożonej pracy nie tylko dydaktyczno-wychowawczej ale również pracy nad właściwą organizacją tych placówek.

Myślę, że wszyscy powinniśmy wspierać wysiłki dyrektorów, nauczycieli  i pracowników oświaty w trudzie powrotu do normalności.

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x