Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021-2022

Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021-2022

09:44 23-08-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Jak każdego roku, na podstawie art. 60 ustawy Prawo Oświatowe, minister edukacji ustalił priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021-2022. Znamy już pismo DKO-WNP.4092.46.2021.DB z 8 lipca 2021 r., w którym Przemysław Czarnek przedstawił szczegółowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Jak każdego roku, na podstawie art. 60 ustawy Prawo Oświatowe, minister edukacji ustalił priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021-2022.

Znamy już pismo DKO-WNP.4092.46.2021.DB z 8 lipca 2021 r., w którym Przemysław Czarnek przedstawił szczegółowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

W bieżącym roku szkolnym kierunki polityki oświatowej będą przede wszystkim dotyczyć wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienia edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19.

Szczegółowo kierunki przedstawiają się następująco:

 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 • podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym, uczeniu się dorosłych.
 • wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Jeśli chodzi o tematykę monitorowania i kontroli, którą realizować będą kuratorzy oświaty, to ich działania kontrolne będą skupiały się na następujących zagadnieniach:

 • Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych;
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej;
 • Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;
 • Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych;
 • Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 • Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły.

Poddając wnikliwej analizie zarówno kierunki polityki jak i zagadnienia podlegające kontroli i monitorowaniu wyraźnie widać, że ministerstwo skupia tegoroczne działania szkół i przedszkoli na wspomaganiu rodziny we wdrażaniu do kształtowania postaw, dbałości o siebie, swoje zdrowie, ale też relacje z innymi, zaangażowanie społeczne i dbałość o środowisko.

Bardzo mocno akcentowane są zagadnienia związane  ze wsparciem uczniów, którzy ze względu na indywidualne, zróżnicowane potrzeby tego wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują.  Szczególnie w odniesieniu do negatywnych skutków roku pandemicznego oraz nauczania zdalnego.

Mocno akcentowane jest także kształcenie historyczne, poszerzające horyzonty uczniów, ich patriotyczne wychowanie, możliwość poznawania dorobku kulturowego przodków mi. in poprzez organizację wycieczek szkolnych, oraz powrót do kanonów kultury europejskiej w kontekście klasycznych wartości takich jak prawda, piękno i dobro.

Zadania nakreślone w kierunkach polityki szkoły powinny realizować z wykorzystaniem programu wychowawczo-profilaktycznego jak również zajęć edukacyjnych. Bardzo ważnym narzędziem realizacji kierunków polityki jest wspomniany program wychowawczo-profilaktyczny, dlatego jego prawidłowe przygotowanie będzie szczególnie ważnym zadaniem na najbliższy okres.

Obszerność zagadnień zawartych w kierunkach polityki jak również świadomość skutków minionego pandemicznego roku pozwala nam bez wątpienia stwierdzić, że nadchodzący rok będzie rokiem wyzwań oraz wytężonej pracy dyrektorów i ich zespołów nauczycielskich dlatego już teraz zapraszamy do współpracy.

 

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x