Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Kim chciałbyś zostać? – pytanie stare jak świat…

Kim chciałbyś zostać? – pytanie stare jak świat…

13:06 12-11-2019

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Psychologia i pedagogika , Wychowanie

Rozwój zawodowy człowieka to nieodłączny element dojrzewania jego osobowości, a więc można powiedzieć, że przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych zaczyna się już w przedszkolu i trwa przez całe nasze życie. Stąd zapewne pomysł, aby preorientacja zawodowa stała się ważnym obszarem działań każdego przedszkola, podejmowanych przez nauczycieli przy współudziale rodziców i ukierunkowanych na zbliżanie dzieci do środowiska pracy.

Rozwój zawodowy człowieka to nieodłączny element dojrzewania jego osobowości, a więc można powiedzieć, że przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych zaczyna się już w przedszkolu i trwa przez całe nasze życie. Stąd zapewne pomysł, aby preorientacja zawodowa stała się ważnym obszarem działań każdego przedszkola, podejmowanych przez nauczycieli przy współudziale  rodziców i ukierunkowanych na zbliżanie dzieci do środowiska pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego określa, że dzieci w przedszkolu powinny przede wszystkim odkryć, co tak naprawdę lubią robić i co je szczególnie interesuje. Dzieci w tym wieku bardzo mocno identyfikują się z najbliższymi osobami w rodzinie, wzorują się na nich i naśladują, m.in. gesty, miny, sposób mówienia czy wykonywania różnych czynności. Dlatego naturalną sytuacją będzie poznanie w pierwszej kolejności  zawodów wykonywanych  przez mamę, tatę, babcię lub dziadka.

Rozmowa o wykonywanym zawodzie, o codziennych czynnościach związanych z pracą, o wykorzystywanych narzędziach, sprzętach czy przyborach, będzie z pewnością szalenie interesująca dla dziecka. Jeśli będzie temu towarzyszyć pokaz i praktyczny przykład działania dorosłego oraz możliwość podjęcia próby samodzielnego  wykonania jakiejś czynności przez dziecko, to będzie to idealna sytuacja edukacyjna rozwijająca szereg kompetencji kluczowych u dziecka.

Zadaniem przedszkola będzie natomiast poszerzenie katalogu zawodów, z którymi dziecko będzie miało okazję się zetknąć, aby poznać świat zawodów i rynku pracy. Organizowanie wycieczek do zakładów lokalnych przedsiębiorców, zapraszanie do  przedszkola osób prezentujących ciekawe zainteresowania i profesje, wykorzystywanie innych, nowoczesnych źródeł informacji o różnorodnych zawodach, pozwoli dzieciom poszerzyć wiedzę i doświadczenia w tym zakresie.

Z całą pewnością rozwiną się ich kompetencje językowe i łatwiej będzie dzieciom odpowiedzieć na pytanie - kim chciałyby zostać w przyszłości. Odgrywanie w swobodnych zabawach lub w trakcie zajęć kierowanych różnych ról zawodowych, pozwoli dzieciom na uświadomienie sobie swoich zainteresowań, mocnych stron i predyspozycji, pozwoli także na poszerzenie wiedzy i umiejętności.

Efektywne działania na rzecz kształtowania preorientacji zawodowej w przedszkolu powinny uwzględniać zróżnicowane zdolności i zainteresowania dzieci. Umożliwienie dzieciom na co dzień samodzielnego planowania i realizowania działań indywidualnych lub w grupie rówieśniczej, bazujących na zdobytej wiedzy i doświadczeniu w zakresie różnorodności świata zawodów, będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości.

Żeby tak się stało, musimy zadbać o to, aby zawody, które chcemy dzieciom zaprezentować, były bardzo różnorodne, a przede wszystkim współczesne dziecku i bliskie otoczeniu, w którym się rozwija. Biorąc pod uwagę zasoby środowiska lokalnego, inne profesje możemy zaprezentować bezpośrednio dzieciom w małej wsi, a inne dzieciom w wielkim mieście.

Ważne, żeby odejść od stereotypów i oprócz np. zawodu lekarza, strażaka, policjanta, sprzedawcy, listonosza, dać dzieciom okazje do poznania zawodów, z którymi być może zetknęły się wyłącznie za pomocą mediów czy źródeł cyfrowych.

Zawód baletnicy, bankowca, architekta, pisarza, grafika komputerowego, charakteryzatora, fotografa, introligatora, programisty, mechanika samochodowego, dziennikarza, i wiele, wiele innych, to nie kończące się możliwości w rozwijaniu kreatywności dzieci, a przy okazji ich zainteresowania rynkiem pracy. Budowanie mostów z makaronu spaghetti, samodzielne naprawienie porwanej książki, rysowanie na ekranie komputera, przeprowadzenie wywiadu z zaproszonym gościem, itp. to doskonałe okazje do przybliżenia dzieciom zawodów, z którymi nie stykają się na co dzień.

Ważne, aby uświadomić dzieciom użyteczność poszczególnych zawodów dla ogółu ludzi, wskazać zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku i w zdarzenia, w których dziecko lub jego najbliżsi osobiście uczestniczą, np. piekarz, aktor, drukarz, rolnik, opiekun zwierząt (w ZOO), itp.

Działania przedszkola w realizacji preorientacji zawodowej są szalenie ważne i sprzyjają kształtowaniu wszystkich kluczowych kompetencji u dzieci. Grupa rówieśnicza jest pierwszym miejscem, w którym wyznaczane są wspólne normy, zwyczaje i zasady, którym dziecko się podporządkowuje, tu ma szansę nabywać umiejętność współdziałania oraz kształtować szacunek do pracy innych ludzi. Wspólne oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu rodzinnego, pozwolą jednocześnie kształtować proaktywną postawę dziecka wobec pracy i edukacji oraz wpłyną na rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.

Organizatorem sytuacji edukacyjnych, tworzącym sytuacje sprzyjające gromadzeniu doświadczeń i informacji o różnorodnych zawodach, jest nauczyciel przedszkola. Jednym z jego najważniejszych zadań w tym procesie jest organizowanie takich form aktywności, dzięki którym dziecko zaciekawi się zawodami wykonywanymi przez rodziców i innych dorosłych, rozwinie swoje uzdolnienia i zaspokoi potrzeby poznawcze.

Rolą nauczyciela jest przede wszystkim uważne obserwowanie dzieci pod kątem ich talentów i predyspozycji, wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i rozwijanie zdolności do podejmowania decyzji oraz świadomości własnych możliwości i ograniczeń. Stosując aktywizujące metody pracy, nauczyciel może stymulować pro zawodowe zainteresowania i marzenia dziecka, zachęcać i motywować do podejmowania aktywności badawczej i poznawczej.

Zindywidualizowane podejście do konkretnego dziecka, stwarzanie warunków do samodzielnej eksploracji i poszukiwań, pozwoli dziecku zdobywać coraz bardziej skomplikowane umiejętności praktyczne, niezbędne do odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Podejmowana przez dziecko wielokierunkowa aktywność będzie sprzyjała nabywaniu doświadczeń, wyszukiwaniu oraz przetwarzaniu informacji o zawodach i rynku pracy, nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i rozwijaniu zdolności komunikacyjnych.

Prezentacja różnych zawodów będzie więc wspaniałą okazją do pokazania dzieciom zależności między wytrwałą i systematyczną nauką, dochodzeniem do sprawności w wykonywaniu różnych czynności poprzez wielokrotne próby i nie poddawanie się niepowodzeniom, a osobistymi sukcesami w wykonywaniu pracy. Będzie to także służyło rozwijaniu mechanizmów uczenia się, od których uzależnione jest dalsze powodzenie dziecka w edukacji szkolnej.

 

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x