Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły cz. I

Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły cz. I

16:26 21-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Podstawa programowa , Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Do naszej Redakcji napływają często pytania, jak poradzić sobie z innowacyjnymi rozwiązaniami w edukacji w dobie pandemii. Dziś pierwsza część artykułu Anny Dudek-Janiszewskiej poświęcona prawnym uwarunkowaniom innowacji w placówkach oświatowych

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEN w konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia edukacja w najbliższym roku szkolnym może odbywać się w trzech wariantach:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia,

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa),

Wariant C – kształcenie zdalne.

Każdy z tych wariantów może być szansą dla realizacji innowacji pedagogicznych i projektów międzyprzedmiotowych, a więc takich, które sprawią,  że nauka stanie się mniej abstrakcyjna i oderwana od kontekstu życia uczniów.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które ukazało się 7 września dało zielone światło dla innowacyjnych rozwiązań.

Z zapisów tego niewielkiego rozporządzenia wynika, że dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

To jedno z wielu rozporządzeń, które ukazały się w ostatnim czasie , ale warte jest większej uwagi ze strony dyrektorów szkół, gdyż  wprowadzone tym rozporządzeniem dwie zmiany dają szkołom ogromne możliwości w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-programowych i organizacyjno-metodycznych (ze względu na konieczność stosowania w  procesie kształcenia technologii informacyjnych).

Wprawdzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) działalność innowacyjna powinna być integralnym elementem funkcjonowania szkoły/placówki i zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, ale w praktyce realizacja tego zapisu wygląda bardzo różnie.

Szczególnie rzadko szkoły wprowadzały innowacje organizacyjno-programowe lub organizacyjno-metodyczne (wyjątek stanowią przedszkola).

Większość szkół szukała uzasadnienia w obowiązku przestrzegania rozporządzenia o ramowych planach  nauczania, w którym jednoznacznie określono tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych między innymi na realizację:

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 2;

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego obejmujących obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, oraz zajęcia, o których mowa w § 4 ust. 5, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,

- zajęć z wychowawcą;

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i zagrożenie wprowadzenia w szkole/placówce innego niż stacjonarny trybu nauczania, należy jak najszybciej dokonać analizy monitorowania realizacji programów nauczania , wskazać możliwości wprowadzenia zmian programowych  w celu zapewnienia realizacji podstawy programowej, ale także w celu poprawy jakości pracy szkoły.

Druga część artykułu ukaże się za tydzień.

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x