Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły cz. II

Koronawirus a innowacyjne rozwiązania w pracy szkoły cz. II

11:50 28-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Dobre praktyki , Rozwój osobisty

Tydzień temu opublikowaliśmy pierwszą część artykułu o innowacyjnej działalności pracy szkoły w dobie pandemii. Dziś zapraszamy na kolejną, w której autorka pokaże, jak zaplanować innowację i jak ją właściwie przyporządkować.

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu nowych rozwiązań – należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

1. Co chcemy zmienić, co nowego chcemy wprowadzić?

2. Dlaczego chcemy coś zmienić ?

3. Jakie będą oczekiwane efekty zmiany, korzyści dla ucznia?

4. Propozycja ewaluacji programu innowacyjnego.

Przypomnijmy, że w ustawie Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole, ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Warunki i zasady realizacji innowacji w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły.

Zacznijmy od przypomnienia istoty innowacji. Innowacja to: robienie czegoś innego lub robienie czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją.

Z uwagi na fakt, że innowacje w edukacji można podzielić na: programowe, organizacyjne i metodyczne (lub mieszane, np. organizacyjno-metodyczne), mogą one dotyczyć m.in.:

  • programów nauczania-zarówno w obrębie poszczególnych przedmiotów, jak i bloków przedmiotowych; można tworzyć programy autorskie; można uczyć wiedzy zintegrowanej lub nauczać systemem blokowym,
  • metod nauczania,
  • oceniania uczniów,
  • sposobów organizowania klasy, lekcji i szkoły,
  • relacji: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic,
  • oceny jakości pracy szkoły,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • doskonalenia nauczycieli.

Wybór należy do Państwa i jest zależny od zarówno od zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki, jak i możliwości i chęci do działania nauczycieli .Warto rozważyć zmiany w pracy szkoły/placówki, gdyż szereg podejmowanych przez rząd działań wskazuje, że innowacje powinny być priorytetowym kierunkiem działań szkół, jeśli chcemy w przyszłości rozwijać innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.

Świadczą o tym między innymi planowane Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 3 projektu ustawy) - proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty; Ponadto w realizacji znajduje się Pilotażowy projekt „Szkoła dla innowatora” Konkurs.

Kolejny projekt pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakłada rozszerzenie programu dla szkół ponadpodstawowych,  możliwości zakupu oprogramowania i innych materiałów edukacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oraz wsparcie dla nauczycieli, w szczególności w postaci doskonalenia zawodowego,

I wreszcie „Zintegrowana strategia umiejętności 2030” (Celem planowanych działań jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie).

Oczywiście mamy świadomość, że potrzeba innowacji nie może wynikać z nakazów, a jest efektem:

• twórczego charakteru pracy nauczycieli,

• konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie,

• konieczności dostosowania się do nowych sytuacji,

• aspiracji zawodowych, dążenia do ,,mistrzostwa osobistego”,

• chęci dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu,

• niezadowolenia z rezultatów własnej pracy,

• zmiany prawa oświatowego – podstawa programowa.

 

Ostatnia część artykułu już za tydzień! Zapraszamy!

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x