Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Matematyka z logiką

Matematyka z logiką

08:24 22-10-2015

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Dydaktyka , Dobre praktyki

Dziś w dziale dobrych praktyk wracamy do Torunia, gdzie najmłodsi uczą się logiki!

Dane szkoły/ placówki:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu

ul. Dekerta 24

87-100 Toruń

e-mail: szkolamotyli@gmail.com

tel. 566608369

Dyrektor: mgr Adriana Pietkiewicz,

21 nauczycieli,

74 uczniów.

Działania nowatorskie:

Wprowadzenie dodatkowych zajęć matematyka z logiką  do obowiązkowego programu zajęć lekcyjnych w  klasach  I -III. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Cel główny:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych

- kształtowanie logicznego myślenia

- odkrywanie uzdolnień i talentów matematycznych

- rozwijanie współpracy między uczniami

- motywowanie uczniów do samodzielnej pracy oraz podejmowania wyzwań

- poznanie ciekawostek matematycznych

- poszerzanie wiedzy z zakresu matematyki o treści ponadpodstawowe

- nauka matematyki poprzez zabawę

Opis zajęć:

W naszej szkole , w klasach od I do III uczniowie mają dodatkową godzinę zajęć zwanych matematyka z logiką. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu. Są to zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Prowadzi je nauczyciel matematyki. Uczniowie nie są oceniani podczas tych zajęć i nie jest na nich zadawana praca domowa.

Zajęcia matematyki z logiką stanowią wsparcie edukacji matematycznej nauczania zintegrowanego. Na zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące, takie jak gry dydaktyczne, burza mózgów czy elementy dramy. Zajęcia te stanowią okazję do rozwijania współpracy w klasie. Uczniowie, którzy dobrze sobie radzą z danym zagadnieniem mają szansę podzielić się swoimi umiejętnościami i pomóc uczniom, którzy mają problemy. W czasie zajęć uczniowie pracują samodzielnie, w parach i grupach.

Pomoc w prowadzeniu zajęć stanowi program Klucz do uczenia się, moduł Logika. Jest on wykorzystywany głównie na lekcjach w klasach pierwszych. Program ten pozwala zrozumieć dzieciom pojęcia logiczne, następnie wykorzystać te pojęcia w celu rozwiązywania problemów. Nauczyciel wykorzystuje różne plansze, obrazki, przedmioty. Ułatwia to uczniom tworzenie spójnych struktur myślowych, które uczniowie wykorzystywać będą w późniejszym okresie życia,  w celu skutecznego uporządkowania tego, co już wiedzą. Uczniowie rozwijają w ten sposób umiejętność systematycznego myślenia o świecie i odkrywają zasady, dzięki którym mogą zorganizować i sklasyfikować przedmioty i wydarzenia.

Zajęcia obejmują różnorodne treści. Część zajęć poświęcona jest ciekawostkom np. doświadczenia losowe z kartami i rzuty kostką, liczebniki główne potęg tysiąca, krzyżówki. Duża liczba godzin przeznaczona jest na zadania praktyczne, w których uczniowie mogą manipulować przedmiotami i samodzielnie wyciągać wnioski na podstawie swoich obserwacji (np. praca z geoplanami, budowanie brył, origami matematyczne, puzzle matematyczne, pentominoes łamigłówki z zapałkami, układanie tangramu, przeliczanie pieniędzy). Ponadto część zajęć polega na rozwijaniu umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym (np. orientacja w przestrzeni, szyfrowanie, porządkowanie danych w tabelach).

Efekty i korzyści

1.  Uczniowie chętnie rozwijają swoje zdolności matematyczne, biorąc udział w konkursach matematycznych (np. Alfik matematyczny, Kangur).

2.  Dwunastu uczniów z klas II i III bierze udział w dodatkowych zajęciach kołka matematycznego.

3.  Uczniowie uczą się zasad współpracy – gdy mają wybór co do sposobu pracy na zajęciach, najczęściej wybierają pracę w parach lub w grupach.

4.  Uczniowie poznają ciekawe zagadnienia, których nie mieliby okazji poznać na lekcjach nauczania zintegrowanego.

5.  Uczniowie uczą się bawiąc, zdobywając przekonanie, że matematyka jest ciekawa.

Rady i przestrogi

1.  W sytuacji, w której uczniowie mogą samodzielnie uczyć się przez przeżywanie, odkrywać zasady i dochodzić do wniosków przy pomocy dostępnych materiałów, dużo zapamiętują i chętnie angażują się w wykonywanie działań.

2.  Rolą nauczyciela jest pomagać, dawać wskazówki, ale nie udzielać gotowych odpowiedzi- takie działanie zmusza uczniów do poszukiwań i do wysiłku myślowego.

3.  Przekazywanie uczniom odpowiedzialności za wykonanie danego zadania, rozwija samodzielność i przygotowuje uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami, nie tylko na lekcjach matematyki.

4.  Zadania tekstowe przeważnie nie są lubiane przez uczniów, aby uczniów zainteresować powinny być przekazane w ciekawej formie, np. jako konkurs drużynowy. 

Sposoby upowszechniania:

EduRada – portal ogólnopolski dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Butterfly School w Toruniu

Artykuł zbiorowy

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x