Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Matura 2015

Matura 2015

08:39 16-04-2014

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawo oświatowe , System oświaty

Na horyzoncie polskiej szkoły powoli wyłania się – póki co, bezludna – wyspa o nazwie „Nowa Matura 2015”. Największe obawy budzi pytanie, co na niej znajdziemy? Z różnych stron docierają bowiem sprzeczne informacje i jak zwykle, najwięcej kontrowersji budzi dyskusja wokół formuły egzaminu z języka polskiego. W jakim kierunku zmierzamy?

Zmiany dokonane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na mocy nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zatwierdzonej 23 grudnia 2008 roku wymusiły zrewidowanie sposobów przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Co tym razem Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała w kwestii matury ustnej z języka polskiego?

Maturzysto, po co Ci egzamin?

Dotychczasowa formuła matury ustnej z języka polskiego pozostawiała wiele do życzenia, głównie ze względu na prowokowanie nieuczciwych zachowań ze strony uczniów. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji zamieniło się radosny jarmark (nie)edukacyjny, na którym handlowano dowolnie skompilowanymi materiałami, co w konsekwencji doprowadziło do kuriozum, polegającego na tym, że jedyną umiejętnością, którą taki egzamin sprawdzał, była umiejętność pamięciowego opanowania tekstu.

W obecnych założeniach egzamin ustny ma sprawdzać „umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki”[1]. Punktem wyjścia uczniowskich rozważań ma się zaś stać tekst kultury. Oznacza to, że przed komisją egzaminacyjną ma stanąć młody człowiek, który sprawnie porusza się w przestrzeni filmu, teatru, malarstwa, rzeźby, architektury i muzyki i ma na temat każdej z tych dziedzin coś do powiedzenia.

Ukłon w stronę ustnego egzaminu z języka  polskiego uczynili rektorzy wyższych uczelni, którzy – jeśli wierzyć temu, co mówią podczas objazdowych konferencji przedstawiciele CKE – wystosowali do Ministra Edukacji list, w którym sugerują, aby podczas rekrutacji na studia brać pod uwagę wynik właśnie z tej części matury. Pomysł bardzo dobry, bo przywracający wartość temu, jak młodzi Polacy mówią.

Co nowego?

Gdyby się głębiej zastanowić, to proponowane zmiany nie stanowią rewolucji, ponieważ nowa ustna matura w 2015 roku to tak naprawdę stara matura sprzed roku 2001, podczas której uczeń, zdający egzamin z języka polskiego, losował trzy pytania i po wcześniejszym przygotowaniu, musiał udzielić na nie odpowiedzi. Tu będzie podobnie. Egzamin dla jednego ucznia zaplanowano w przybliżeniu na około 30 minut, w czasie których uczeń wylosuje jedno pytanie z załączonym tekstem kultury (literackim, ikonicznym lub popularnonaukowym z zakresu nauki o języku), przygotuje i zaprezentuje wypowiedź, a następnie odbędzie rozmowę z komisją egzaminacyjną na podany temat.  Na przygotowanie uczeń ma nie więcej niż 15 minut, a kolejne 10 będzie trwał jego monolog. Załączony do pytania tekst ma stanowić dla zdającego inspirację, uczeń powinien jednak w trakcie egzaminu odwołać się do innych znanych mu tekstów kultury, które uzupełnią poruszony problem.

Trwająca około 5 minut rozmowa maturzysty z członkami komisji egzaminacyjnej może dotyczyć tylko i wyłącznie jego wypowiedzi, co oznacza, że nie mogą oni zadawać pytań o fakty lub teksty kultury, które nie pojawiły się podczas prezentacji.

Czym charakteryzuje się zadanie maturalne w części ustnej?

Zgodnie z tym, co podaje CKE na stronie internetowej, zadanie składa się z polecenia oraz tekstu, umożliwiających weryfikację sfunkcjonalizowanej wiedzy zdającego oraz jego umiejętności analityczno-interpretacyjnych. Chodzi o to, by młodemu człowiekowi dać szansę wykazać się dojrzałością intelektualną, orientacją w problemach współczesnej kultury, a przy tym sprawdzić jego umiejętności sprawnej komunikacji.

Za tę część egzaminu zdający będzie mógł otrzymać w sumie aż 40 punktów (do tej pory było to 20 punktów), z czego maksymalnie 16 pkt otrzyma za treść, 8 pkt – za organizację wypowiedzi, 8 pkt – język oraz styl i również 8 pkt za rozmowę z komisją.

 

Podsumowując, przedstawiona przez CKE nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego wydaje się być rozsądną, dobrze zaplanowaną propozycją, dzięki której odzyska on swoją rangę. Czyni z młodego człowieka świadomego odbiorcę kultury, który – posiadając solidny fundament wiedzy – buduje na nim filar własnych poglądów i przekonań dotyczących bardzo szeroko rozumianej sztuki, przeobrażając się ze zwykłego homo sapiens we wszechstronnego homo esteticus.

Anna Kozimor-Cyganik – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, trener edukacyjny, hołdujący idei oceniania kształtującego w polskiej szkole.


[1] http://cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015, [online, dostęp z dnia 4.02.2014].

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x