Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

08:07 21-02-2017

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Wicedyrektorzy , Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Moja wizja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości placówki i jej specyfiki. Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej realizować cele we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły.

Funkcja dyrektora szkoły nie jest dla mnie celem samym w sobie. Przyczyny pełnienia funkcji zastępcy dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach mają nie tylko charakter osobisty, ale także prospołeczny.

Zasady funkcjonowania szkoły znam dobrze, gdyż od 17 lat jestem nauczycielem a od roku zastępcą dyrektora tejże szkoły.  Dlatego też jestem z tą szkołą i regionem związany zawodowo i emocjonalnie. Znam dobrze problemy,
potrzeby szkoły i środowiska lokalnego. Chciałbym dalej służyć uczniom, nauczycielom i rodzicom swoją pracą, wiedzą, umiejętnościami i możliwościami organizacyjnymi.

Mam bogate doświadczenie zawodowe, a w swojej dotychczasowej pracy wykazałem się zdolnościami organizatorskimi, kreatywnością i odpowiedzialnością czego dowodzi przebieg mojej pracy zawodowej. Jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody rozwiązywania problemów.

Moja wizja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości placówki i jej specyfiki. Znam jej mocne i słabe strony. Postaram się podtrzymywać tradycje szkoły i wprowadzać wspólnie z dyrektorem głównym zmiany. Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej realizować cele we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły. Moja współpraca z dyrektorem szkoły oparta jest na partnerskich układach, gdzie przemyślane decyzję podejmujemy wspólnie.

W skład ZSO w Boguszycach wchodzi: Stowarzyszenie „Infans” prowadzące przedszkolaki, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  Jest to największa placówka w prężnie rozwijającej się Gminie Rawa Mazowiecka. Szkoła w bieżącym roku naucza 260 uczniów. Szkoła zyskała nowy budynek w 1996 roku, a została rozbudowana w roku 2013 o nowe skrzydło z salami dydaktycznymi i węzłem sanitarnym. Ze względu na istniejące prawo budowlane zajęcia dydaktyczne nie mogą odbywać się w pomieszczeniach podpiwniczenia, gdzie mamy część sal lekcyjnych. Planowana jest rozbudowa w latach 2017-2018 o kolejne skrzydło, w którym będzie znajdowało się przedszkole i część klas edukacji wczesnoszkolnej. Większość pracowni jest wyposażona już w nowy sprzęt multimedialny. Kolejnym naszym celem będzie modernizacja płyt boisk  szkolnych,  gdyż obecne nie spełniają  warunków bezpieczeństwa. Baza dydaktyczna nie może ograniczać się tylko do budynku szkoły.  Żyjemy w epoce multimedialnej, dlatego też chcemy, aby nauczyciele klas młodszych przeprowadzali część zajęć przy użyciu sprzętu komputerowego, odpowiadając w ten sposób na oczekiwania dzieci. Będziemy dążyć do wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej oraz założenia łącza Internetu szerokopasmowego. W miarę możliwości chcemy uzupełniać i poszerzać zasoby szkoły o nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy.

ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z NADZOREM PEDAGOGICZNYM:

Dyrektor:

● przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

● kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół,

● wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

- organizowanie szkoleń i narad,

- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

- przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji w/w zadań dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dyrektor szkoły  opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Można go modyfikować jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Decyzję o modyfikacji podejmuje dyrektor szkoły. 

Plan nadzoru zawiera:

  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
  • tematykę kontroli planowanych w poszczególnych szkołach i placówkach;
  • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Mariusz Bazylak vel Bazelak – uczestnik Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x