Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nowe Rozporządzenia MEN – bądź na bieżąco

Nowe Rozporządzenia MEN – bądź na bieżąco

08:55 01-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Bezpieczeństwo w szkole , Dydaktyka , Rozwój osobisty , Zarządzanie Oświatą

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało pięć nowych aktów prawnych, które warunkują funkcjonowanie szkół od 1 września. Warto je znać.

Zastała nas zupełnie nowa rzeczywistość. Jeszcze parę miesięcy temu zapewne nikt się nie spodziewał, że nowy rok szkolny 202/2021 będzie aż tak inny niż wszystkie poprzednie.

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim o nowych rozporządzeniach, które opublikowało MEN, a które warunkują sposób organizacji pracy każdej placówki oświatowej. Jest ich pięć:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

Znajdziemy w nich najważniejsze założenia dla edukacji od 1 września w trakcie trwania pandemii, m.in.:

 • To, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, a więc szkoły będą działały w tzw. trybie awaryjnym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły.
 • W momencie ograniczenia w części lub w całości  funkcjonowania placówki zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli wracamy do formuły zdalnego nauczania.
 • Jeśli z różnych przyczyn zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w wersji zdalnej, dyrektor placówki oświatowej ustala inny sposób ich realizacji.
 • Dla szkół w ty roku przewidziano trzy warianty funkcjonowania: wariant A – nauczanie stacjonarne przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w Wytycznych GIS i MEN dla szkół; wariant B – nauczanie hybrydowe (łączone, naprzemienne) zakładające, że część uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie a część zdalnie oraz wariant C – nauczanie zdalne. Zarówno wariant B i C wymagają zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 • Zarówno zgoda organu prowadzącego jak i opinia inspektora sanitarnego mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, jednak należy pamiętać, aby treść zgody lub opinii została utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 • Zawieszenie zajęć i wdrożenie wariantu B – hybrydowego może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia, podczas których poznacie Państwo pełną strategię zarządzania placówką oświatową.

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x