Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nowe zadania wychowawców, nauczycieli i specjalistów w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Nowe zadania wychowawców, nauczycieli i specjalistów w obszarze pomocy psychologiczno - pedagogicznej

08:34 13-12-2017

Kategoria: Psychologia i pedagogika , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce.

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce min. o

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów,

- rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,

- podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym,

- podejmowanie działań mających na celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania uczniów,

- współpracę z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

- dokonywanie analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolu, szkole, palcówce.

Szczegółowe zadania wychowawców - koordynatorów ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, ich wychowanków przedstawiają się następująco:

1)      koordynuje udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy

2)      wnioskuje o objęcie ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną

3)      ustala terminy spotkań zespołu klasowego

4)      we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia

5)      we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia

6)      pisemnie informuje rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną o ustalonych formach pomocy

7)      monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

8)      w każdym semestrze (lub raz w roku), wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

9)      przekazuje pisemną informację od dyrektora szkoły rodzicom ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

10)  sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą

11)  na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną

Szczegółowe zadania nauczycieli:

1)      informują o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną

2)      rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia

3)      określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

4)      rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola, szkoły

5)       informują wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

6)      respektują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

7)      raz lub dwa razy do roku dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazuje ją na piśmie wychowawcy.

 

Z analizy starego i nowego rozporządzenia wynika, iż położono główny nacisk na poszerzenie zadań w zakresie diagnozy szeroko rozumianych trudności uczniów, ich potencjału, zdolności oraz analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zdecydowanie łatwiej sprostać wszystkim powyższym zadaniom pracując zespołowo.

Anna Polak

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x