Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ O czym wychowawca powinien informować rodziców?

O czym wychowawca powinien informować rodziców?

12:27 11-12-2012

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawa rodziców

Prawo zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do informowania rodziców o określonych obszarach funkcjonowania szkoły. O czy absolutnie nie możemy zapomnieć?

Oto krótka ściągawka, przydatna dla wszystkich wychowawców i nauczycieli.

 

Wychowawca informuje rodziców o:

- zasadach udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie – na podstawie statutu

- trybie usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych – na podstawie statutu

- zasadach dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju – na podstawie statutu

- warunkach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły – na podstawie statutu

- właściwym zachowaniu wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów – na podstawie statutu

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – na podstawie statutu

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – na podstawie statutu

 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

- wewnątrzszkolne i przedmiotowe ocenianie;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x