Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ O dodatku za wysługę lat

O dodatku za wysługę lat

15:08 20-03-2012

Dla kogo: Księgowi

Kategoria: Księgowość i finanse

Na mocy obowiązujących przepisów, nauczycielom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę – dodatek za wysługę lat. Instytucję dodatku za wysługę lat reguluje art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674).

Pierwszy taki dodatek nauczyciel otrzyma po przepracowaniu czterech lat i w związku z tym będzie on uprawniony do otrzymania dodatku za wysługę lat już w pierwszym miesiącu rozpoczynającym czwarty rok pracy. W takiej sytuacji wysokość dodatku wyniesie 3% wynagrodzenia zasadniczego.

Za każdy kolejny rok pracy nauczycielowi będzie przysługiwał dodatek powiększany o 1% wynagrodzenia zasadniczego. Należy jednak pamiętać, że wysokość dodatku za wysługę lat nie może przekroczyć wysokości 20%.


Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowym zasadom zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, które określa §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.


Przepis ten zawiera bardzo istotną regulację, która dopuszcza doliczenie do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat, okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że wliczeniu mogą podlegać przykładowo okresy pracy w zawodach innych niż nauczyciel, a nawet okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Należy mieć jednak na uwadze, że do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był zatrudniony jednocześnie.


W sytuacji, gdy nauczyciel jednocześnie pozostaje zatrudniony w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ograniczenia.


Inaczej wygląda podliczanie okresów pracy w przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie pracuje w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, wtedy w każdej ze szkół nauczycielowi zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.


W temacie dodatku za wysługę lat warto wspomnieć jeszcze o jednej sytuacji dotyczącej nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych. W takim przypadku do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

Maciej Pływacz

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

  • Bardzo proszę o interpretację zapisu Rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia....w części dotyczącej &7 pkt 1i3 czyli ... pozostawania pracownika w dwóch jednocześnie szkołach i mającego wymiar 10/18 w szkole na czas nieokreślony oraz u nas od 21.10. 2013 na 8/18 co razem oczywiście daje wymiar 18/18. Pracownik złożył roszczenie o wypłatę dodatku za staż pracy wliczający okres ze szkoły, w której pozostaje na umowie o pracę na czas nieokreślany od 1.09.1999. Uznałam, iż nie jest to zakończony okres pracy i dodatek nie przysługuje . Bardzo proszę o odpowiedź, czy miałam rację czy niestety nie. Z wyrazami szacunku

    Dodane przez Katarzyna G., 07/11/2013 4:03pm (6 lata temu)

  • Bardzo proszę o interpretację zapisu Rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia....w części dotyczącej &7 pkt 1i3 czyli ... pozostawania pracownika w dwóch jednocześnie szkołach i mającego wymiar 10/18 w szkole na czas nieokreślony oraz u nas od 21.10. 2013 na 8/18 co razem oczywiście daje wymiar 18/18. Pracownik złożył roszczenie o wypłatę dodatku za staż pracy wliczający okres ze szkoły, w której pozostaje na umowie o pracę na czas nieokreślany od 1.09.1999. Uznałam, iż nie jest to zakończony okres pracy i dodatek nie przysługuje . Bardzo proszę o odpowiedź, czy miałam rację czy niestety nie. Z wyrazami szacunku Katarzyna G.

    Dodane przez Katarzyna G., 07/11/2013 4:02pm (6 lata temu)

  • Bardzo proszę o interpretację zapisu Rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia....w części dotyczącej &7 pkt 1i3 czyli ... pozostawania pracownika w dwóch jednocześnie szkołach i mającego wymiar 10/18 w szkole na czas nieokreślony oraz u nas od 21.10. 2013 na 8/18 co razem oczywiście daje wymiar 18/18. Pracownik złożył roszczenie o wypłatę dodatku za staż pracy wliczający okres ze szkoły, w której pozostaje na umowie o pracę na czas nieokreślany od 1.09.1999. Uznałam, iż nie jest to zakończony okres pracy i dodatek nie przysługuje . Bardzo proszę o odpowiedź, czy miałam rację czy niestety nie. Z wyrazami szacunku Katarzyna Gruszka

    Dodane przez Katarzyna G., 07/11/2013 4:01pm (6 lata temu)

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x