Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Ocenianie .. diagnoza czy wymóg formalny?

Ocenianie .. diagnoza czy wymóg formalny?

08:35 23-10-2014

Kategoria: Podstawa programowa , Dydaktyka , System oświaty

Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać pracę nauczycieli. Ocenianie nie jest celem samym w sobie.

Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się trzeba zaplanować razem z formami sprawdzania i oceniania, tak aby uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.

Ocenianie wspomaga proces kształcenia i nadaje mu właściwy bieg - wynikający z analizy wniosków płynących z uzyskanych efektów, opisanych wydanymi przez nauczyciela ocenami, opiniami. Aby ocenianie miało wartość wspomagającą proces kształcenia spełniać powinno kilka podstawowych warunków:

Ocenianie musi być integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Na poziomie praktycznym, czyli zajęć edukacyjnych, w czasie których trwają zorganizowane przez nas sytuacje edukacyjne dla uczniów ocenianie nie powinno być wyizolowanym cyklem działań nauczyciela, nie powinno przerywać zajęć - choć musi być ich częścią i stałym elementem.

Ze związku oceniania z kształceniem, czyli nauczaniem - uczeniem się wynika wzajemna integralność - spójność i zależność tych procesów.

Ocenianie zawsze należy widzieć w kontekście planowania procesu kształcenia. Ocena powinna motywować uczniów, wspierać dydaktykę, ale nie kosztem prawdy. Najważniejszą cechą oceny powinna być rzetelna informacja.

Równocześnie z procesem planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela ma miejsce planowanie procesu oceniania, czyli planowanie sytuacji, w których wiedza i umiejętności uczniów będą poddawane sprawdzaniu jakościowemu.

Nauczyciel na etapie planowania swojej pracy dydaktycznej precyzyjnie określa, jaką wiedzę, umiejętności i postawy uczeń ma posiąść. Łączy się to z bardzo starannym zaplanowaniem odpowiednich treści nauczania, rodzaju zadań, ćwiczeń. Ocena, to informacja o osiągnięciach dydaktycznych ucznia

Równolegle w trakcie procesu nauczania - uczenia się ma miejsce proces oceniania wspomagającego (bieżącego), czyli dostarczającego i nauczycielowi i uczniowi informacji o uzyskiwanych na bieżąco efektach. Celem oceniania wspomagającego nie jest klasyfikowanie stanu wiedzy i umiejętności, a dostarczanie informacji o tym co stanowi dla ucznia trudność w uczeniu się oraz o tym co nie sprawia trudności – diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia.

Ocenianie w szkole jest ważne nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów i ich rodziców. Błędem jest, gdy nauczyciele traktują ocenianie, jako wymóg formalny, czyli niezbędne do  wystawienia ocen semestralnych i rocznych. Tak się dzieje, gdy oceny pojawiają się w dzienniku przed końcem semestru. Czy wtedy ocenianie ma na celu diagnozę osiągnięć uczniów?

Artykuł zbiorowy

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x