Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Organizacja pracy dyrektora szkoły - część 1

Organizacja pracy dyrektora szkoły - część 1

09:27 17-05-2018

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Kierownicze stanowisko zobowiązuje do podejmowania decyzji, sprawnej organizacji oraz odpowiedzialności. Przemyślana i zaplanowana organizacja to podstawa funkcjonowania szkoły.

Dyrektor szkoły w swojej pracy podejmuje wiele istotnych zadań. Wśród nich to przede wszystkim: kierowanie działalnością szkoły, prowadzenie polityki kadrowej, organizowanie pracy szkoły i rady pedagogicznej, współpraca z innymi organami szkoły, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dbałość o jakość nauczania i wychowania.

Podstawą  prawidłowego funkcjonowania szkoły są przede wszystkim wysokie kompetencje i umiejętności dyrektora w obszarze wielowymiarowej organizacji placówki oświatowej. Kierownicze stanowisko zobowiązuje do podejmowania szeregu kluczowych decyzji, sprawnej organizacji we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły oraz odpowiedzialności za  swoje  działania.  Przemyślana i zaplanowana  organizacja to podstawa funkcjonowania szkoły w systemie oświaty.

To dyrektor odpowiada za  organizację pracy szkoły, dba o  jej  jakość i efektywność. Zakres zadań w jego pracy jest bardzo szeroki, począwszy od realizacji celów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny i zapewnienia wysokich osiągnięć uczniów, poprzez zarządzanie zespołem nauczycieli (nadzór pedagogiczny, rozwój zawodowy, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów) oraz pracownikami administracji i obsługi. Ponadto zajmuje się bieżącą organizacją pracy szkoły, zarządzaniem majątkiem, pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, funkcjonowaniem w lokalnym środowisku, m.in. poprzez kształtowanie postaw, motywowanie i zachęcanie rodziców do współpracy i współdecydowaniu o sprawach szkoły, czy rozwiązywanie konfliktów.

Aby dyrektor mógł sprostać  wszystkim wymaganiom na swoim stanowisku, powinien przede wszystkim zadbać o właściwą organizację pracy w ujęciu długoterminowym, jak i każdego dnia. Od właściwej organizacji zależy jakość pracy na stanowisku dyrektora szkoły. To podstawa sprawnie zarządzanej i funkcjonującej placówki we współczesnej rzeczywistości.

Wraz powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły, nadal pozostajemy nauczycielami. Jednak musimy mieć na uwadze, że  ta zmiana zobowiązuje nas do dbałości, nie tylko o sprawy  związane z  dotychczas zajmowanym stanowiskiem, ale o globalne ujęcie potrzeb placówki, zarówno w kontekście odpowiedzialności za prawidłową organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole, wszystkich zatrudnionych pracowników, zaplecze materialne i finansowe. Nie możemy zapominać także o dbałości w obszarze relacji międzyludzkich, atmosferze pracy i  zapewnieniu odpowiednich warunków wszystkim uczniom i pracownikom placówki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W związku z przejęciem nowych obowiązków na stanowisku dyrektora, myślenie o organizacji pracy nauczyciela, powinno ustąpić na rzecz myślenia o organizacji pracy szkoły.  Aby być dobrym dyrektorem-organizatorem pracy w szkole, watro zapoznać się ze  znaczeniem pojęcia organizacja, w dziedzinie  zarządzania.

Powinniśmy mieć na uwadze, że organizując pracę szkoły musimy pamiętać o planowaniu, które jest procesem wytyczania celów i wyboru środków do ich osiągania.  Pierwszym krokiem jest ustalenie i sformułowane ogólnych celów szkoły, łącznie z najważniejszym, jakościowym, który określa powód jej utworzenia - zwany misją szkoły. Następnie określa się konkretne cele, które z niej wynikają.

Organizowanie ma w szkole aspekt czasowy: od bieżącego kierowania działalnością szkoły, mającego swój wymiar dzienny, a nawet godzinowy, poprzez ułożenie odpowiedniego dla uczniów i nauczycieli tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, aż po coroczną, w drodze zarządzania, organizację  roku szkolnego.

W organizacji pracy w szkole dyrektor powinien przede wszystkim uwzględnić:

  • przepisy prawa, w tym  oświatowego (ustawy, rozporządzenia),
  • program rozwoju szkoły,
  • arkusz organizacyjny szkoły,
  • plan pracy szkoły,
  • programy szkoły, zestawy programów nauczania, plan rozwoju zawodowego,
  • plan finansowy, zaplecze materialne placówki.

Znajomość przepisów prawa oświatowego umożliwi dyrektorowi sprawne zarządzanie placówką  i  pozwoli na tworzenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatrudnionym nauczycielom, innym pracownikom  oraz uczniom i ich rodzicom zapewni poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy będą mieli świadomość zatrudnienia i nauki w sprawnie funkcjonującej szkole, w której dyrektor właściwie organizuje proces edukacyjny, dbając  o przestrzeganie przepisów prawa oświatowego oraz wykazując zaangażowanie w realizację zaplanowanych działań zgodnie z  koncepcją rozwoju placówki i potrzebami społeczności szkolnej. 

Monika Strublewska - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x