Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów ze SPE oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów ze SPE oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

16:44 04-05-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

E-learning wymaga dostosowań do możliwości psychofizycznych uczniów – to podstawowe założenie tego systemu współpracy. Jak zatem pomóc uczniom, którzy najbardziej potrzebują wsparcia? O tym w dzisiejszym artykule.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni zostać w sposób szczególny objęci opieką w trakcie realizacji nauczania na odległość. Jak taką pracę zorganizować?

Po pierwsze, dyrektor może powołać zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w systemie e-learningu. Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonowały dotychczas w placówkach oświatowych, gdy nauka odbywała się w układzie klasowo-lekcyjnym, więc tym bardziej wydaje się uzasadnione stworzenie takiego zespołu na gruncie edukacji wirtualnej.

Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi. Warto też powołać przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.

Do najważniejszych zadań zespołu należy analiza dotychczasowych programów nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowanie ich w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (WOPFU oraz IPET).

Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

Należy pamiętać, że dla uczniów ze SPE oraz orzeczeniami kwestiami kluczowymi są:

  • Oswojenie się z zupełnie nową rzeczywistością.
  • Strach przed nieznaną formą pracy.
  • Strach przed nieznanymi narzędziami informatycznymi.
  • Izolacja od grupy rówieśniczej.
  • Brak możliwości odczytywania uczuć w zdalnym nauczaniu (Asperger, autyzm).
  • Czas, w którym uczeń ma wykonać polecenie, zadanie.
  • Równomierne obciążenie obowiązkami.
  • Ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem komputera (częste korzystanie z komputerów może powodować np. częstsze napady padaczkowe).
  • Dobór narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów.

Podczas pracy zdalnej z takim uczniem zaczynamy od podstawowego poziomu trudności, a więc łatwych zadań, z wykorzystaniem prostej grafiki. Niezwykle istotnym elementem jest też ciągłe udzielanie i odbieranie informacji zwrotnej od ucznia i rodziców na temat jakości naszej współpracy.

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x