Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

10:00 23-03-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Historia dzieje się na naszych oczach – już wiadomo, że do 10 kwietnia ani nauczyciele, ani uczniowie nie wrócą do szkół. Jak sobie poradzić z realizacją podstawy programowej w tym czasie? Kto jest odpowiedzialny za organizację e-learningu? O tym w naszym artykule.

Ministerstwo Edukacji Narodowej już od najbliższej środy wprowadza obowiązek kształcenia zdalnego na mocy Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zmianami). Na jego mocy będzie można przeprowadzić m.in. ocenianie i klasyfikację uczniów.

Co powinien zrobić dyrektor?

Dyrektor szkoły przede wszystkim musi określić, jakie zasoby niezbędne do e-learningu posiada placówka i przede wszystkim, czy zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają techniczne możliwości nawiązania ze sobą zdalnego kontaktu. Jeśli okaże się, że nie – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, musi określić, w jaki inny sposób zajęcia będą mogły być realizowane i poinformować o tym fakcie kuratorium oświaty.

Należy pamiętać, że to właśnie dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za pełną organizację e-learningu i to na jego barkach spoczywa również obowiązek o poinformowaniu rodziców uczniów o tym, w jaki sposób szkołą będzie organizować zajęcia edukacyjne między marca a 10 kwietnia (w chwili obecnej właśnie do tego momentu obowiązuje Rozporządzenie).

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia oraz jego specjalne potrzeby edukacyjne. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz określić, w porozumieniu z nauczycielami, sposoby i zasady oceniania stosowane w nauczaniu na odległość.

Co powinni zrobić nauczyciele?

Nauczyciele powinni przede wszystkim określić, za pomocą jakich narzędzi będą realizowali zdalne nauczanie, czy mają dostęp do sprzętu i szybkiego Internetu, które pozwolą na niezakłócony kontakt z uczniami. Następnie pedagodzy powinni zweryfikować dotychczas stosowane programy nauczania w taki sposób, aby był on możliwy do realizacji na odległość. Konieczne będzie również określenie szczegółowych zasad, wedle których uczniowie i rodzice będą mogli kontaktować się z nauczycielami.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpieczeństwo w sieci przede wszystkim

Organizując uczniom kształcenie na odległość absolutnie nie sposób pominąć zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Niezbędne będzie także zwracanie uwagi na to, gdzie dokładnie logują się uczniowie, ile ewentualnych kont do kontaktu i wykonywania zadań będą musieli założyć, jakie dane trzeba będzie podać podczas logowania.

Z jakich narzędzi warto skorzystać?

Nauka prowadzona na odległość powinna być realizowana przede wszystkim z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, na której umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne z możliwością śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Nauczyciele od lat wykorzystują zasoby sieci do prowadzenia zajęć, więc warto w tym szczególnym okresie wykorzystać sprawdzone programy i aplikacje, dzięki którym możliwe stanie się zrealizowanie podstawy programowej i zweryfikowanie umiejętności uczniów.

Zdalne nauczanie stało się faktem. Od 25 marca 2020 szkoły w całej Polsce maja obowiązek wdrożyć e-learning tak, by móc realizować podstawę programową. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie tej formy kształcenia, a gdy stanie się to niemożliwe – znaleźć alternatywne rozwiązanie. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. To zadanie niełatwe, ale niezbędne do tego, by poradzić sobie z kształceniem w czasie, gdy wszystkie placówki oświatowe są zamknięte.

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x