Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Planowanie pracy szkoły a schematy organizacyjne

Planowanie pracy szkoły a schematy organizacyjne

13:22 15-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

Tydzień temu pisaliśmy o zadaniach, jakie powinien wykonać dyrektor szkoły, planując roczną pracę placówki. Dziś opisujemy pierwszą część najważniejszych harmonogramów, które obowiązują w danym roku szkolnym

Plan pracy szkoły

Planowanie pracy szkoły odbywa się w celu doskonalenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Przykładowy plan pracy szkoły powinien zawierać:

 1. Realizację kierunków polityki oświatowej państwa;
 2. Realizację kierunków rozwoju szkoły wyznaczonych w wizji lub koncepcji pracy szkoły;
 3. Realizację wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku;
 4. Harmonogram badań i diagnoz edukacyjnych;
 5. Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych;

Dobry plan pracy szkoły to taki, który wynika z koncepcji pracy szkoły, opracowanej na podstawie dokonywanej ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Plan pracy w roku szkolnym musi być zgodny z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz oczekiwaniami MEN zawartymi w wymaganiach państwa wobec szkół. Taki plan musi być również opracowany w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego
z poprzedniego roku.

Właściwie skonstruowany plan pracy powinien zawierać zadania na dany rok szkolny, formę realizacji, osoby odpowiedzialne, termin wykonania. W celu przejrzystości najodpowiedniejszą wydaje się forma tabelaryczna. Opracowywanie planu pracy szkoły powinno odbywać się w zespole. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego to rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy szkoły na dany rok szkolny, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady rodziców.

Plan pracy szkoły to „rozpisanie zadań do wykonania przez poszczególne organy w szkole, to spięcie w ramach czasowych ważnych obowiązków”. Plan pracy szkoły powinien zawierać:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Porządkujący „czasowo” wymiar życia szkoły. Kalendarz szkoły to autonomiczna decyzja szkoły, która musi być zgodna z organizacją roku szkolnego zawartą corocznie
w Rozporządzeniu MEN. Zawiera najistotniejsze terminy wszystkich wydarzeń:

 • rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • ferii zimowych,
 • przerw świątecznych,
 • dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wyznaczenie dni zajęć opiekuńczych,
 • egzaminów zewnętrznych,
 • świąt państwowych,
 • uroczystości szkolnych,
 • dni otwartych szkoły.

„Kalendarz Szkoły” zostaje przedstawiony na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej. Przez cały rok szkolny znajduje się w ogólnodostępnym miejscu
i zamieszczony jest na stronie internetowej. Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym z kalendarzem zapoznawani są również rodzice.

TERMINARZ ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

Zawiera całoroczne zaplanowanie terminów rad pedagogicznych, w tym związanych
z ocenianiem tzw. klasyfikacyjnych oraz szkoleniowych prowadzonych przez dyrektora szkoły, innych nauczycieli lub firmy zewnętrzne. Tematyka rad szkoleniowych wynika z jednej strony z kierunków polityki oświatowej państwa, z drugiej z wizji pracy szkoły, zainteresowań nauczycieli.

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Opracowanie terminarza zebrań z rodzicami na cały rok szkolny wpływa na lepszą organizację pracy szkoły, wychowawców, nauczycieli. Stwarza dobra platformę do zaplanowania współpracy z rodzicami. W szkole niezwykle istotną formą współpracy z rodzicami są kontakty indywidualne oraz spotkania w ramach pracy zespołu do spraw wsparcia wychowawczego.

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Tygodniowy rozkład zajęć jest opracowywany przez zespół nauczycieli delegowanych przez dyrektora. Niemniej jednak to dyrektor odpowiada za właściwe skonstruowanie tygodniowego rozkładu zajęć, zgodnego ze szkolnym planem nauczania, arkuszem organizacyjnym i przydziałem zajęć dydaktycznych i wychowawczych poszczególnym nauczycielom. Tygodniowy rozkład zajęć na dany rok szkolny jest przedstawiany do zaopiniowania na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej.

Iwona Bożym – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x