Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Procedura informowania o chorym uczniu

Procedura informowania o chorym uczniu

13:06 23-09-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Dobre praktyki , Zarządzanie Oświatą

Proponujemy dzisiaj Państwu szczegółową procedurę postępowania w przypadku zaobserwowania objawów infekcji u ucznia. Opracowanie takiej procedury jest obowiązkowe dla każdej placówki oświatowej.

 

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcję, czyli obserwuje się objawy: katar, kaszel, duszności, złe samopoczucie, należy:
1. natychmiast odizolować dziecko od reszty osób;
2. zmierzyć mu temperaturę (wymagana zgoda pisemna rodzica);
3. zasłonić dziecku usta i nos maseczką ochronną;
4. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
5. w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły;
Ponadto, odizolowane dziecko przebywa na terenie szkoły pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, zgodnie z procedurami. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 metry, musi także zakryć usta i nos maseczką.
A co, jeśli objawy chorobowe obserwuje rodzic? W tej sytuacji rekomendujemy zastosowanie następującej procedury:
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy klasy aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi szkoły i nadzoruje sytuację aż do momentu powrotu dziecka do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcję, czyli obserwuje się objawy: katar, kaszel, duszności, złe samopoczucie, należy:

1. natychmiast odizolować dziecko od reszty osób;

2. zmierzyć mu temperaturę (wymagana zgoda pisemna rodzica);

3. zasłonić dziecku usta i nos maseczką ochronną;

4. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;

5. w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły;

Ponadto, odizolowane dziecko przebywa na terenie szkoły pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, zgodnie z procedurami. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 metry, musi także zakryć usta i nos maseczką.

A co, jeśli objawy chorobowe obserwuje rodzic? W tej sytuacji rekomendujemy zastosowanie następującej procedury:

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy klasy aż do zakończenia sprawy.

4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi szkoły i nadzoruje sytuację aż do momentu powrotu dziecka do całkowitego zdrowia.

7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.

8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x