Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW - część 2

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW - część 2

09:34 29-01-2019

Dla kogo: Dyrektorzy

Zatrudnienie kandydata powinno być poprzedzone pozyskaniem niezbędnych informacji na temat jego predyspozycji, doświadczenia zawodowego czy też indywidualnych cech charakteru.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

   Oto wymagania stawiane przed kandydatem, które podlegają ocenie przez pracodawcę: kwalifikacje zawodowe, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, uzdolnienia i cechy osobowościowe, poziom aspiracji i motywacja. Zatrudnienie kandydata powinno być poprzedzone pozyskaniem niezbędnych informacji na temat jego predyspozycji, doświadczenia zawodowego czy też indywidualnych cech charakteru. Źródłem tych informacji może być m.in. list motywacyjny i życiorys zawodowy (curriculum vitae), zawierający ważne informacje o wykształceniu kandydata, jego zainteresowaniach
i dotychczasowej karierze zawodowej. Źródłem informacji może być ankieta personalna ze standardowymi pytaniami dotyczącymi osiągnięć kandydata. Jeszcze inne źródła informacji to: świadectwa szkolne i świadectwa pracy, dyplomy potwierdzających informacje zawarte w CV, referencje i listy polecające, opinie o zaangażowaniu danej osoby w poprzednich miejscach pracy oraz badania lekarskie, pozwalające wykluczyć kandydatów nie nadających się do zatrudnienia na dane stanowisko pracy ze względu na zły stan zdrowia.
Cenne informacje mogą dostarczyć także rozmowy kwalifikacyjne (wywiad zawodowy), które pozwalają uzupełnić luki i niedopowiedzenia w pozyskanych informacjach; ważne są także wyniki testów psychologicznych.[1]

   Podaż i popyt na rynku pracy, to istotne determinanty doboru pracowników w firmie. Podaż związana jest m.in. ze specyfiką rynków pracy, czynnikami demograficznymi, edukacyjnymi i społecznymi; to czynniki geograficzne i moda oraz tendencje, dotyczące określonego typu pracowników i poziom wynagrodzeń. Popyt kreowany jest przez firmy, które ustalają nakład zasobów ludzkich, niezbędnych do wykonania założonych celów, z punktu widzenia koniecznych kwalifikacji.  

Proces pozyskania pracowników okazuje się bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania placówki, czy instytucji, ponieważ  przyczynia się do zatrudnienia właściwej osoby na odpowiednie stanowisko, a korzyści osiągnięte poprzez profesjonalny dobór pracowników znacznie przewyższą poniesione koszty. Śmiem twierdzić, że we współczesnym świecie organizacje stoją przed trudnym zadaniem wyselekcjonowania najlepszych kandydatów spośród szerokiego grona osób bezrobotnych. W dzisiejszych czasach pracodawcy są świadomi korzyści ekonomicznych i społecznych, jakie niesie ze sobą właściwa rekrutacja i selekcja pracowników w kierowanej przez nich firmie.

   Pozyskiwanie personelu w placówkach, instytucjach, czy firmach obejmuje szereg działań, które mają na celu zatrudnienie potrzebnych pracowników, tak, aby można było realizować wszystkie planowane zadania, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
Na okoliczność właściwego doboru personelu opracowane są i realizowane pewne procedury. M. Suchar definiuje procedurę, jako ,,ustalony sposób postępowania, obejmujący tryb
i zasady przeprowadzania lub załatwiania jakiejś sprawy”.[2] Procedura rekrutacji i selekcji personelu w organizacji jest jednym z  najważniejszych procesów zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, ponieważ prowadzi do zatrudnianie najlepszych kandydatów (talentów), a to przekłada się na znaczną poprawę jego sytuacji ekonomicznej, czy też poprawę jakości pracy. Przyjmując do pracy kandydata, ważne jest kierowanie się zasadą, by przyszły pracownik nie tylko  posiadał odpowiednie kwalifikacje, ale potrafił wpisać się osobowościowo w strukturę zakładu. Dobór pracowników to dwukierunkowy proces, w którym przedsiębiorstwo (placówka)  podejmuje decyzję czy złożyć ofertę pracy kandydatowi, natomiast kandydat decyduje, czy przyjmuje tę ofertę. Zasadą jest, że im wyższe stanowisko, tym proces rekrutacji i selekcji jest dłuższy, a stosowane metody bardziej zaawansowane i wyrafinowane.[3]

Marlena Mielczarek - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli


[1] W. Daniecki, Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników, Warszawa 2014,s.12

[2] M. Suchar, Rekrutacja i selekcja pracowników, Warszawa 2018, s.5

[3] K. B.  Białas, M. Krajewska-Nieckarz M., Proces doboru personelu do wirtualnego zespołu projektowego, ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, Tom XIV, Zeszyt 11, Część I.

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x