Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Reforma szkolnictwa zawodowego i Polska Rama Kwalifikacji – co nauczyciel wiedzieć powinien. Część 1

Reforma szkolnictwa zawodowego i Polska Rama Kwalifikacji – co nauczyciel wiedzieć powinien. Część 1

09:34 25-03-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe

Na ile nauczyciele szkół podstawowych, którzy są odpowiedzialni za świadome wybory drogi zawodowej swoich uczniów, znają strukturę Polskiej Ramy Kwalifikacji?

1 września 2019 r. wchodzi w życie Ustawa  z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2018 r, poz. 2245) zawierająca obszerne przepisy w zakresie nowych rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego – szkolnictwa branżowego. To istotny dokument wskazujący nowe rozwiązania w zakresie szkolnictwa branżowego, uwzględniający min.: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, modyfikację warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów, obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego, obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli, możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach, umożliwienia organizacji krótszych form kursowych, zwiększenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych, organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.

Branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne będą oferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, przy czym kształcenie zawodowe w branżowej szkole II stopnia będzie prowadzone w ranach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zaś wybierając kształcenie w szkole policealnej , uczeń będzie się kształcił w zawodach przypisanych do poziomu V Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Kiedy analizuję przepisy dotyczące PRK ( Polskiej Ramy Kwalifikacji- Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – Dz.U z 2018 r.poz.2153 z póź.zm.) i KKZ ( Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych) a także projekt rozporządzenia MEN  z 21 grudnia 2018 r w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego zastanawiam się , na ile nauczyciele szkół podstawowych, którzy są odpowiedzialni za świadome wybory drogi zawodowej swoich uczniów, rozumieją te terminy, znają strukturę Polskiej Ramy Kwalifikacji i potrafią wyjaśnić uczniowi jakie są możliwości edukacyjne uzyskania np.:  tytułu technika realizacji nagrań. Przypomnieć wypada, że  obowiązujące od września 2018 Rozporządzenie MEN  w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz.U. z 2018 r.poz.1675) określa szczegółowe formy realizacji zadań związanych z preorientacją zawodową na etapie przedszkola, orientacji zawodowej na etapie klas I-VI, doradztwa zawodowego dla kl. VII-VIII wskazując na obowiązek opracowania i wdrożenia przez szkoły i placówki Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego. Obowiązujący w placówce program powinien być realizowany w przedszkolach na zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową oraz podczas działań pozwalających dzieciom poznawać środowiska zawodowe i różne formy kształcenia zawodowego a w klasach I-VI nauczyciele prowadzą zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone nie tylko w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ale również jako zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, w których uwzględniamy tematykę orientacji zawodowej zgodnie z programem. Warto więc może przypomnieć, że Polska Rama Kwalifikacji jest jednym z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji porządkującym kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego i poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

PRK podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych./ Nie każdy nauczyciel ma świadomość, że jego wiedza, umiejętności zawodowe zostały usytuowane na 7 poziomie PRK na 8 możliwych!!/ Znając charakterystyki poszczególnych poziomów PRK łatwiej zrozumieć potrzebę realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole, uwzględniającej kształtowanie kompetencji kluczowych jako niezbędnych elementów kształcenia w procesie uczenia się przez całe życie. Już na etapie charakterystyk PRK dla kształcenia ogólnego wyodrębnia się kategorie opisowe i aspekty o podstawowym znaczeniu w zakresie : wiedzy – zna i rozumie, umiejętności- potrafi i kompetencji społecznych wskazując zakres – jest gotów.

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x