Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Rodzice w szkole w praktyce: Konspekt zajęć otwartych dla rodziców z edukacji matematycznej

Rodzice w szkole w praktyce: Konspekt zajęć otwartych dla rodziców z edukacji matematycznej

09:11 03-01-2019

Dla kogo: Nauczyciele

Kategoria: Scenariusze lekcji , Dobre praktyki

Wiele piszemy o roli rodziców w szkole – dziś prezentujemy praktyczny sposób zwiększania zaangażowania rodziców w proces dydaktyczny poprzez prowadzenie zajęć otwartych. Oto propozycja naszej Czytelniczki!

 

Już od kilku lat staram się raz w roku przeprowadzać dla rodziców zajęcia pokazowe, które maja na celu pokazanie jak wygląda praca z dziećmi, jaką wiedzę i  umiejętności posiadają dzieci. Rodzice mają możliwość zobaczyć jak dzieci pracują na zajęciach, jaka jest ich aktywność i zaangażowanie. Różnorodność zabaw matematycznych w obserwowanych zajęciach zachęci rodziców do kontynuowania zabaw z dzieckiem w domu w celu doskonalenia dodawania i odejmowania liczb w realizowanym zakresie. Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z rodzicami i uczniami, mogę stwierdzić, że prowadzona przeze mnie lekcja otwarta była udana i potrzebna. Wzbogaciła wszystkich jego uczestników w nowe doświadczenia i przyniosło obustronne korzyści.

 

Nauczyciel prowadzący: Halina Duran

 

Temat zajęć: „Zabawy matematyczne

 

 

 

 Cel nadrzędny: Indywidualizacja w procesie nauczania matematyki – lekcja otwarta dla rodziców.

 

 Obszary z podstawy programowej:

-  w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

- zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 50,

- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania 

- mierzy i podaje wyniki pomiaru

 

Cele ogólne:

- utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

- doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych: poprawnego zapisywania pytań, działań matematycznych i odpowiedzi.

- utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 50

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

- obliczać sumy i różnice w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

- porównywać i porządkować liczby w zakresie 100;

- wskazać liczby parzyste i nieparzyste;

- czytać ze zrozumieniem treść zadania;

- ułożyć pytania do zadania tekstowego;

- dokonywać obliczeń pamięciowych w zakresie tabliczki mnożenia i dzielenia ( zakres do 50);
- współpracować w zespole na zasadach partnerstwa i przestrzegać zasad rywalizacji.
- potrafi pogodzić się z wygraną i porażką.

- brać aktywny udział w zajęciach;

- rozwiązywać zadania tekstowe sposobem matematycznym

- sprawnie posługiwać  się rachunkiem pamięciowym zgodnie z właściwą kolejnością wykonywania działań,

 

Metody: słowna, ćwiczeń  praktycznych, aktywizujące

Formy pracy: zbiorowa, w parach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:  Śnieżynki z liczbami i sylabami, kartoniki z liczbami od 0 – 9 , metry krawieckie i spinacze, kolorowe balony z zadaniami dla każdego dziecka, kartony do zabawy w „milczka” klucze z działaniami

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Temat dnia

Przebieg zajęć dydaktycznych

Pomoce

„Zabawy

matematyczne”

 1. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązanie zagadki matematycznej na tablicy

 

 1. Zabawa w „Milczka na rozgrzewkę
  Nauczyciel podaje proste działania matematyczne na mnożenie i dzielenie w zakresie 50. Dzieci z przygotowanych wcześniej i rozłożonych na ławkach kartoników (0-9) wybierają właściwy wynik i pokazują go nauczycielowi. Nauczyciel sprawdza poprawność obliczeń i podaje kolejne działanie.  
 • Na tablicy umieszczone są liczby od 0 do 9 oraz znaki działań. Nauczyciel wskazuje liczby oraz znaki działań. Uczeń w pamięci wykonuje wskazane działanie
 1.  Szukanie „nagrodyprzez rozwiązywanie zadań  Każda grupa otrzymuje karton  z zadaniem tekstowym.

Grupa, która poprawnie rozwiąże zadanie otrzymuje klucz, ze wskazówką-  gdzie znajduje się – nagroda

 1. 4.      Zabawa matematyczna „Jaką jestem Liczbą?”

Uczniowie mają zawieszone na plecach kartoniki z liczbami. Dzieci dobierają się parami i próbują odgadnąć swoje liczby zadając pytania.

- liczby podzielne przez 5 ustawiają się przy pani …….

- liczby się przedstawiają : jestem liczbą dwucyfrową, parzystą, podzielną przez…..

- liczby ustawiają się rosnąco i malejąco…

 1. Zabawa ruchowa: Dzieci rzucają do siebie kulkami na umówiony znak przestają rzucać i odwijają kulę w poszukiwaniu działania matematycznego obliczamy sumę i różnicę liczb. /dzieci dobierają się parami i sprawdzają poprawność rozwiązania/
 2. Mierzymy i liczymy: uczniowie mierzą dowolnie wybrany przedmiot w sali. Mnożenie i dzielenie z wykorzystaniem metra krawieckiego i spinaczy. Sprawdzanie wyników przez rodziców i nauczyciela.
 3. Jaka jest Twoja magiczna liczba?”. Każde z dzieci ma za zadanie zsumować wszystkie cyfry znajdujące się w jego dacie urodzenia. Jeżeli suma cyfr jest liczbą dwucyfrową należy dodawać do siebie obie cyfry tak długo aż otrzymany zostanie wynik jednocyfrowy. Następnie dzieci odczytują  charakterystyki danej cyfry według numerologii i dyskutują w parach, które elementy opisu są zgodne z prawdą, a które w ogóle do nich nie pasują.
 4. Zabawa dydaktyczna przy piosence  Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”- dzieci zabierają dla siebie jedną śnieżynkę odczytują działanie i szukają chmurki z odpowiednim wynikiem.

 

 1. Zadania w balonie. Dzieci dorysowują balonom buźki markerami i wyjaśniają jak się czują po takiej balonowej lekcji i czy są z siebie zadowolone.

   Na zakończenie nauczyciel przygotowuje po jednym balonie dla każdego ucznia, w którym umieszcza zagadkę matematyczną lub kilka zadań matematycznych do rozwiązania. W domu dzieci przepisują zadania do zeszytów od matematyki i rozwiązują je. Zadaniem dzieci jest siadanie na balonach i uciskanie ich do momentu aż pękną. Następnie dzieci przepisują zagadki/zadania do zeszytów od matematyki i rozwiązują je.

 

Podsumowanie zajęć

Dokończ zdanie:

- najbardziej podobało mi się na zajęciach…..

- dziś nauczyłam/łem się…….

- dziś poćwiczyłam/łem……..

- z dzisiejszych zajęć najbardziej zapamiętam….

- podczas zajęć najtrudniejsze było……

 Na zakończenie dzieci uzasadniają swoje wypowiedzi i następuje podsumowanie lekcji.

Podsumowanie i ocena zajęć. Podziękowanie rodzicom za udział w zajęciach.

 

Śnieżynki z liczbami i sylabami.

 

Kartoniki z liczbami od 0 – 9 dla każdego dziecka

 

 

 

 

 

Koperty z zadaniami dla każdej grupy. Klucz do skarbu.

 

 

 

Kartoniki zawieszone na tasiemkach dla każdego dziecka

 

 

 

 

Papierowe kulki z działaniami.

 

 

 

 

 

Metry krawieckie i spinacze.

 

Na kolorowych kartonach dzieci mają wypisane daty urodzin. Samodzielnie odczytują charakterystykę danej liczby.

 

Śnieżynki i chmurki z działaniami.

 

 

Kolorowe balony z zadaniami dla każdego dziecka.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Duran

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x