Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Szkoła publiczna – szkoła niepubliczna

Szkoła publiczna – szkoła niepubliczna

08:22 06-03-2013

Dla kogo: Dyrektorzy

Kategoria: Prawo oświatowe

Osoba fizyczna lub prawna, chcąc założyć niepubliczną szkołę lub przedszkole, musi uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i przedszkoli.

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli oraz zasady działania tych placówek zostały określone wart. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię właściwego kuratora oświaty.

W pakiecie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis i ubieganie się o nadanie uprawnień szkoły publicznej powinien znaleźć się statut nadany przez osobę prowadzącą. Ten akt jest podstawą działania szkoły. Powinien on określać nazwę, typ szkoły oraz zadania, oznaczenie osoby prowadzącej, wskazanie organów szkoły oraz zakres ich zadań, organizację szkoły, a także zasady przyjmowania do szkoły. Ponadto w statucie powinny znaleźć się postanowienia w zakresie praw i obowiązków pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły oraz sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły.

I w tym miejscu rodzi się pytanie: w jakim stopniu organ rejestrujący szkołę, posiadając już pozytywną opinię kuratora oświaty, powinien analizować zapisy takiego statutu?

Z doświadczenia wiem, że zdarzają się rozbieżności pomiędzy organem rejestrującym a organem nadzoru pedagogicznego w postrzeganiu niektórych zapisów tego aktu. Nie mówię tu o sprawach oczywistych, które wynikają wprost z przepisu prawa ale o nazewnictwie, zaproponowanych rozwiązaniach wewnętrznych placówki lub innych, które w mniemaniu organu rejestrującego zawierają uchybienia.

Analizy dokumentów, przedłożonych przez osobę ubiegającą się o wpis oraz nadania uprawnień, dokonuje urzędnik. Zazwyczaj jest to pracownik wydziału edukacji, który często nie ma nic wspólnego z nadzorem pedagogicznym i patrzy na ten akt zupełnie pod innym kątem niż inspektor w kuratorium.

I co wtedy robi taki pracownik? Wzywa do zmiany statutu?

Powiedzmy, że statut po takim wezwaniu zostanie zmieniony. Ale czy możemy to zrobić jeśli w kuratorium znajduje się inna wersja statutu, na podstawie którego została wydana pozytywna opinia?

Wtedy proponujemy wymianę statutu w kuratorium. A co, jeśli nie otrzymamy takiej zgody? Może w tym przypadku należałoby sporządzić protokół uzgodnień.

Zachęcam do analizy zapisów Rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty - „Szkoły i placówki niepubliczne”, który według mnie zawiera jeszcze kilka takich tajemnic.

Małgorzata Kuśmierczyk
Na co dzień pracuję na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe. Po godzinach jestem wykładowcą w szkołach dla dorosłych oraz prowadzę szkolenia. Posiadam certyfikat doradcy zawodowego. W swoim życiu zawodowym pełniłam również obowiązki dyrektora szkół niepublicznych.

Moje hobby: książki i jazz - w każdej ilości, zdobywanie szczytów górskich – w granicach możliwości i rozsądku, spływy kajakowe oraz poszukiwania przedmiotów z duszą.

Przygotowanie merytoryczne z zakresu: administracji, podstaw prawa, przedsiębiorczości,

zarządzania, komunikacji społecznej, prawa oświatowego, doradztwa zawodowego.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x